Samferdsel

Elendige tilstander for handikapparkering

Samferdsel. En undersøkelse som Kartverket har gjennomført av 1.720 offentlige parkeringsplasser for handikappede, viser at bare 35 tilfredsstilte de offentlige kravene til utforming.
19.4 2012 08:58

Vil ha større fart i vei- og jernbanebyggingen

Samferdsel. Det bør vurderes å innføre mål for hvor lang tid planleggingen av vei- og jernbaneprosjekter skal ta, foreslår en arbeidsgruppe som har sett på effektivisering av planprosessen.
19.4 2012 08:39

Røsland skyter ned Ruter-forslag om rushtidsavgift

Samferdsel. Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) slår fast at det ikke kommer på tale å gi Ruter lov til å innføre rushtidsavgift.
18.4 2012 13:05

Vil nedprioritere småveier

Samferdsel. Fylkesrådmann Jan Øhlckers i Sogn og Fjordane vil nedprioritere rassikring på veier til småbygder til fordel for veier til tettsteder der det bor mange. Forslaget skaper debatt.
12.4 2012 08:53

Nekter å kjøre buss på kommunal vei

Samferdsel. Vedlikeholdet er så dårlig at bussjåførene nekter å kjøre før veien blir bedre.
28.3 2012 08:47

Avblåser parkeringsstriden

Samferdsel. Stridsøksa mellom Bergen kommune og fylkesmann Lars Sponheim er begravd etter at kommunen i en ny reguleringsplan gir etter for kravet om at et nybygg bare skal ha 24 parkeringsplasser.
23.3 2012 09:11

Foreslår kutt i Oslopakke 3

Samferdsel. Politikerne i Oslo og Akershus reforhandler nå Oslopakke 3. Denne uka fikk de på bordet sekretariatets forslag til endringer i samferdselspakken.
15.3 2012 08:46

Bybanen får pris

Samferdsel. Intet er så vakkert som Bybanen i Bergen, ifølge Statens vegvesen.
1.3 2012 15:14

Åpner for bompengefinansiert jernbaneutbygging

Samferdsel. Også jernbaneutbygging bør kunne bompengefinansieres, foreslår transportetatene.
1.3 2012 08:17

KS sier ja til forpliktende avtaler om kollektivtrafikk

Samferdsel. KS støtter forslaget om forpliktende avtaler mellom stat, fylker og kommuner for økt satsing på kollektivtrafikk.
29.2 2012 14:07

Sider