Samferdsel

Vil ha færre drosjer

Samferdsel. Transportarbeiderforbundet utfordrer fylkeskommunene til å redusere antall drosjeløyver i de store byene.
30.7 2012 11:54

Kostbare køer inn mot storbyene

Samferdsel. Køene inn mot Oslo fra vest koster varetransporten 1 milliard kroner i året, og utgiftene kan bli doblet de nærmeste årene.
26.7 2012 08:08

Fylkesordfører i klinsj med Navarsete

Samferdsel. Fylkesordføreren i Telemark vil ikke nedprioritere jernbane til fordel for vei.
25.7 2012 08:51

Sp vil ha vei før tog

Samferdsel. Senterparti-leder Liv Signe Navarsete sier det er uaktuelt å prioritere jernbane på bekostning av vei. Det er et brudd på klimaforliket, mener Venstre.
24.7 2012 10:20

En av tre misfornøyd med kollektivtilbud

Samferdsel. 31 prosent er fortsatt ikke fornøyd med kollektivtrafikken i Oslo. Helsingfors er kollektivbyen i Norden.
23.7 2012 07:48

Tror ikke mer penger gir samferdselsløft

Samferdsel. Selv om transportsektoren skulle få så mye som 45 prosent mer penger enn i dag, vil det bare bidra til å opprettholde dagens standard, mener Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF).
29.6 2012 08:47

Kommuner må selv bygge gjerder langs Dovrebanen

Samferdsel. Høyesterett har i en dom med tre mot to stemmer slått fast at kommunene Oppdal, Dovre, Rennebu og Midtre Gauldal selv må bygge og vedlikeholde gjerder langs Dovrebanen.
25.6 2012 08:38

Kleppa kan tenke seg fylkesmannsstilling

Samferdsel. Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier hun kan tenke seg å søke fylkesmannsstillingen i Rogaland.
18.6 2012 14:58

– Pendlere foretrekker toget

Samferdsel. Pendlere utenfor Oslo vil foretrekke tog fremfor bil dersom forholdene legges til rette for det, viser to nye rapporter.
18.6 2012 08:56

Ny samferdselsplan splitter Oslo

Samferdsel. Et forslag til revidert samferdselsplan er nå lagt fram i Oslo og Akershus. En oppskrift på kø og kaos, tordner SV, som mener T-banen i Oslo er blitt nedprioritert.
25.5 2012 08:20

Sider