Samferdsel

Vil ha større fart i vei- og jernbanebyggingen

Samferdsel. Det bør vurderes å innføre mål for hvor lang tid planleggingen av vei- og jernbaneprosjekter skal ta, foreslår en arbeidsgruppe som har sett på effektivisering av planprosessen.
19.4 2012 08:39

Røsland skyter ned Ruter-forslag om rushtidsavgift

Samferdsel. Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland (H) slår fast at det ikke kommer på tale å gi Ruter lov til å innføre rushtidsavgift.
18.4 2012 13:05

Vil nedprioritere småveier

Samferdsel. Fylkesrådmann Jan Øhlckers i Sogn og Fjordane vil nedprioritere rassikring på veier til småbygder til fordel for veier til tettsteder der det bor mange. Forslaget skaper debatt.
12.4 2012 08:53

Nekter å kjøre buss på kommunal vei

Samferdsel. Vedlikeholdet er så dårlig at bussjåførene nekter å kjøre før veien blir bedre.
28.3 2012 08:47

Avblåser parkeringsstriden

Samferdsel. Stridsøksa mellom Bergen kommune og fylkesmann Lars Sponheim er begravd etter at kommunen i en ny reguleringsplan gir etter for kravet om at et nybygg bare skal ha 24 parkeringsplasser.
23.3 2012 09:11

Foreslår kutt i Oslopakke 3

Samferdsel. Politikerne i Oslo og Akershus reforhandler nå Oslopakke 3. Denne uka fikk de på bordet sekretariatets forslag til endringer i samferdselspakken.
15.3 2012 08:46

Bybanen får pris

Samferdsel. Intet er så vakkert som Bybanen i Bergen, ifølge Statens vegvesen.
1.3 2012 15:14

Åpner for bompengefinansiert jernbaneutbygging

Samferdsel. Også jernbaneutbygging bør kunne bompengefinansieres, foreslår transportetatene.
1.3 2012 08:17

KS sier ja til forpliktende avtaler om kollektivtrafikk

Samferdsel. KS støtter forslaget om forpliktende avtaler mellom stat, fylker og kommuner for økt satsing på kollektivtrafikk.
29.2 2012 14:07

Tar 20 år å hente inn veiforfallet

Samferdsel. Med dagens pengebruk vil det gå 20 år før veiforfallet er hentet inn igjen. Det vil koste 25-40 milliarder kroner.
29.2 2012 13:14

Sider