Samferdsel

Utsetter Nasjonal transportplan

Samferdsel. Opposisjonen reagerer sterkt på at regjeringen utsetter Nasjonal transportplan til etter påske. Intern strid i regjeringen skal være grunnen.
6.2 2013 08:43

Nå er de venner igjen

Samferdsel. Herøy kommune synes Dønna viste så lite respekt at de ville si opp samarbeidsavtaler. Nå har ordførerne funnet sammen over en kopp kaffe.
5.2 2013 08:17

– Må satse på samferdsel nå

Samferdsel. Tida er inne for et skikkelig løft innen vei og jernbane, ifølge sjeføkonom Per Richard Johansen I KS.
30.1 2013 14:02

- Fylkene må få mer veipenger

Samferdsel. For å fjerne etterslepet på de nye fylkesveiene, er løsningen å gi mer penger til fylkene, mener rikspolitikere. Men regjeringsbytte kan i stedet sende veiene tilbake til staten.
23.1 2013 08:37

Vil ha politisk forlik om Bergensbanen

Samferdsel. Ved å bygge Ringeriksbanen og ruste opp andre deler av Bergensbanen kan reisetiden forkortes til noe over fire timer.
17.1 2013 15:17

Lover ambisiøs Nasjonal Transportplan

Samferdsel. Det er meningsløst å sette Vestlandet opp mot Østlandet i kampen om samferdselskronene, sier Jens Stoltenberg. Han lover at det blir mye å klappe for i årets Nasjonal Transportplan.
15.1 2013 09:07

Arnstad vurderer bru over Oslofjorden

Samferdsel. Oslofjordtunnelen skal utvides, men det er ikke sikkert løsningen er et nytt undersjøisk tunnelløp. Samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) vurderer å bygge bru.
10.1 2013 09:20

Flere bruker kollektivtransport

Samferdsel. Stadig flere nordmenn benytter kollektivtransport. I tredje kvartal i fjor økte antall påstigninger med 4,6 prosent sammenlignet med samme periode året før.
8.1 2013 08:47

Vil ha sentral IKT-styring av kommunene

Samferdsel. En egen direktør skal føre tilsyn med digitaliseringen av offentlig sektor og blant annet sørge for at kommuner ikke stiller urimelige bredbåndskrav, foreslår et utvalg.
7.1 2013 16:12

Vil ha felles kollektivregler i hele landet

Samferdsel. Transportøkonomisk institutt anbefaler i en rapport at alle fylker innfører samme regler for å forenkle bruken av kollektivtransport.
3.1 2013 09:14

Sider