Samferdsel

Byrådet vil femdoble bom­pengene på dager med høy forurensning

Samferdsel. Allerede til vinteren ønsker byrådet i Oslo å øke bompengene til 160 kroner på dager med mye luftforurensning.
23.9 2016 08:53

La fram forslag om ny E134-trasé til Bergen

Samferdsel. I tillegg til en ny trasé for E134 i Telemark, foreslår Statens vegvesen å koble på en ekstra strekning til Bergen. Slik kan reisetiden kortes ned med tre timer.
7.9 2016 08:34

Flere reiser kollektivt

Samferdsel. Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, nesten 5 prosent mer enn året før. Men i seks fylker falt trafikken per innbygger.
4.8 2016 11:37

Bedre nett i Lofoten

Samferdsel. Lofoten får sikrere internett med en ny fiberoptisk sjøkabel fra Bodø til Røst. Ordførerne i regionen har etterlyst det lenge.
29.7 2016 11:37

Oslo ønsker ikke ny rulle­bane på Garder­moen

Samferdsel. Et flertall i bystyret i Oslo ønsker ikke en tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen, fordi de frykter økt flytrafikk. Det rødgrønne flertallet vil heller ha tog.
28.6 2016 09:09

Bompenger også for elbiler i Oslopakke 3

Samferdsel. Det blir dyrere å reise kollektivt, og elbiler må betale opptil 30 kroner i bomringen rundt Oslo fra 2020. Avtalen om Oslopakke 3 ble undertegnet sent søndag.
6.6 2016 08:13

Ap i Bergen står fast på bybane over Bryggen

Samferdsel. Aps partigruppe har bestemt seg for å stemme samlet når saken om bybanen kommer opp i bystyret i Bergen. Det betyr flertall for å la bybanen gå over Bryggen.
15.4 2016 08:33

Oslo får Nordens største T-banenett

Samferdsel. Åpningen av Nye Løren T-banestasjon søndag gjør Oslo til Nordens største T-baneby.
4.4 2016 08:40

Skyssbåt koster 30.000 per billett

Samferdsel. For to år siden mistet den lille bygda Tverfortlandet i Hemnes i Nordland fergetilbudet. På ti måneder er det løst inn kun 33 billetter til skyssbåten som kom som erstatning.
23.3 2016 09:56

3.700 kroner i bom­penger på ferje­fri E39

Samferdsel. Bompengeregningen mellom Kristiansand og Trondheim kan komme på 3.700 kroner når E39 blir ferjefri. Kostnaden kan skremme vekk bilistene, mener trafikkforsker.
23.3 2016 08:15

Sider