Regionreform

Mæland frykter at Finnmarks-opprør kan velte hele region­reformen

Regionreform. Hele regionreformen kan ryke dersom sammenslåingen mellom Finnmark og Troms havarerer, frykter kommunalminister Monica Mæland (H).
17.8 2018 10:55

Forventer store opp­gaver til fylkene

Regionreform. KrF-leder Knut Arild Hareide vil ikke hjelpe Finnmark å reversere sammenslåingen med Troms. Hvis oppgavene kommer, ligger strukturen fast.
16.8 2018 15:03

Finnmark nekter å møte Mæland om tvangs­sammenslåing

Regionreform. Kommunalminister Monica Mæland (H) har kalt inn Troms og Finnmark på teppet for å få fortgang i tvangssammenslåingen av fylkene, men Finnmark vil ikke møte.
14.8 2018 18:06

Mæland villig til å redegjøre om tvangssammenslåing i Stortinget

Regionreform. Kommunalminister Monica Mæland (H) sier hun vil redegjøre for Stortinget om den fastlåste situasjonen om sammenslåingen av Troms og Finnmark.
12.8 2018 08:37

Ber Mæland ta over styringen - hun inviterer til dialog

Regionreform. Troms fylkesting ber kommunalministeren ta over styringen etter en lang debatt i fylkestinget. Men hun vil invitere de to fylkeskommunene til Oslo for å snakke sammen.
10.8 2018 15:36

Jussprofessor støtter omkamp om tvangssammenslåing

Regionreform. Kommunalministeren kan ikke overta prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark, fordi selve vedtaket om sammenslåing ikke er lovlig fattet, mener Eivind Smith.
10.8 2018 13:09

Moxnes mener Mæland virker forvirret

Politikk. Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det hersker full forvirring om hva kommunalministeren vil gjøre når heller ikke Troms vil delta i fylkessammenslåing.
9.8 2018 08:03

Fylkesmann urolig over kommuners penge­bruk før sammen­slåing

Regionreform. Kommuner som tømmer sparekontoen og tar opp nye store lån før de slås sammen med andre, uroer fylkesmann Lars Sponheim i Hordaland. Han advarer flere kommuner.
8.8 2018 07:29

– Jeg ser veldig mørkt på det

Økonomi. – Det rokker med det som har vært fundament bak kommunereformen: At ingen skulle tape på å slå seg sammen, sier Ole John Østenstad, som blir rådmann i Sunnfjord.
8.8 2018 11:01

Dette er kommunene som taper på sammenslåing

Økonomi. Nærøysund, Sunnfjord og Indre Fosen vil få nedgang i inntektene som følge av sammenslåing, ifølge KS. De ber om at kommunene blir kompensert for inntektsbortfallet.
8.8 2018 11:02

Sider