Regionreform

Sp om region­meldingen: - Et makkverk

Regionreform. Regjeringens oppgavemelding betyr ingen stor overføring av makt, midler eller arbeidsplasser til fylkene, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
19.10 2018 13:40

Finnmark tok brev om lov­brudd til etter­retning

Regionreform. De to nordligste fylkene nekter fortsatt å starte prosessen med sammenslåing selv om kommunaldepartementet har slått fast at uthalingen bryter med loven.
19.10 2018 08:57

Dyrt og krevende med to fylkeshus

Regionreform. Administrasjonen sitter på Steinkjer, fylkesordføreren og politikerne i Trondheim. Fylkesrådmann i Trøndelag Odd Inge Mjøen forteller at denne organiseringen er krevende og dyr.
16.10 2018 15:54

Får over­føre energi­aksjene fra fylket til kom­munene

Regionreform. Fylkeskommunen kan overføre energiaksjer fra fylket til kommunene, slår Sogn og Fjordane tingrett fast, men dommen kan bli anket.
18.10 2018 11:10

Opphever Finn­marks boikott-vedtak

Regionreform. Finnmark bryter loven ved ikke å velge medlemmer til fellesnemnda for sammenslåingen med Troms, fastslår Kommunaldepartementet, og opphever vedtaket.
16.10 2018 11:37

Finnmark Ap venter med søks­mål mot staten

Regionreform. Finnmark Ap har bestemt seg for å utsette spørsmålet om et første skritt mot et søksmål mot staten for å forsøke å stanse sammenslåingen med Troms.
15.10 2018 08:53

Finnmark Ap vurderer søksmål mot staten

Regionreform. Finnmark Ap skal lørdag diskutere om fylkestinget bør ta første skritt mot et mulig søksmål mot staten i et forsøk på å stanse sammenslåingen med Troms.
12.10 2018 14:08

Arbeidet med Viken blir ikke utsatt

Regionreform. Selv om både politikere og innbyggere er motstandere av den nye storregionen Viken, fortsetter arbeidet med å slå sammen Buskerud, Østfold og Akershus.
8.10 2018 15:59

Sp foreslår å oppheve fylkessammenslåinger

Regionreform. Sp foreslo å oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark og Østfold, Akershus og Buskerud i trontaledebatten tirsdag.
3.10 2018 14:45

– Flertallet for region­reformen må respekteres

Regionreform. Ap-topper vil ikke fortelle Finnmark Ap hva de bør gjøre videre, men signalet er klart: Aksepter stortingsflertallet og se fram mot valg til nytt fylkesting neste år. 
3.10 2018 10:23

Sider