Regionreform

Får over­føre energi­aksjene fra fylket til kom­munene

Regionreform. Fylkeskommunen kan overføre energiaksjer fra fylket til kommunene, slår Sogn og Fjordane tingrett fast, men dommen kan bli anket.
18.10 2018 11:10

Opphever Finn­marks boikott-vedtak

Regionreform. Finnmark bryter loven ved ikke å velge medlemmer til fellesnemnda for sammenslåingen med Troms, fastslår Kommunaldepartementet, og opphever vedtaket.
16.10 2018 11:37

Finnmark Ap venter med søks­mål mot staten

Regionreform. Finnmark Ap har bestemt seg for å utsette spørsmålet om et første skritt mot et søksmål mot staten for å forsøke å stanse sammenslåingen med Troms.
15.10 2018 08:53

Finnmark Ap vurderer søksmål mot staten

Regionreform. Finnmark Ap skal lørdag diskutere om fylkestinget bør ta første skritt mot et mulig søksmål mot staten i et forsøk på å stanse sammenslåingen med Troms.
12.10 2018 14:08

Arbeidet med Viken blir ikke utsatt

Regionreform. Selv om både politikere og innbyggere er motstandere av den nye storregionen Viken, fortsetter arbeidet med å slå sammen Buskerud, Østfold og Akershus.
8.10 2018 15:59

Sp foreslår å oppheve fylkessammenslåinger

Regionreform. Sp foreslo å oppheve sammenslåingen av Troms og Finnmark og Østfold, Akershus og Buskerud i trontaledebatten tirsdag.
3.10 2018 14:45

– Flertallet for region­reformen må respekteres

Regionreform. Ap-topper vil ikke fortelle Finnmark Ap hva de bør gjøre videre, men signalet er klart: Aksepter stortingsflertallet og se fram mot valg til nytt fylkesting neste år. 
3.10 2018 10:23

Innkaller felles­nemnda i slut­ten av oktober

Regionreform. Kommunalminister Monica Mæland (H) vil innkalle fellesnemnda for Finnmark og Troms fylkeskommune til møte i siste halvdel av oktober.
27.9 2018 11:49

KrF-manøver spiker i kista, mener Ap-fylkestopp

Regionreform. KrF har på syltynt grunnlag satt spikeren i kista for alle motstandere av regionreformen, mener stortingsrepresentant og leder i Østfold Ap Stein Erik Lauvås.
27.9 2018 07:59

- Motstanden i nord avtar ikke

Regionreform. Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark er sikker på en ting: Motstanden mot regionreformen kommer ikke til å avta etter at KrF ga sin endelige tilslutning til reformen.
26.9 2018 12:25

Sider