Regionreform

Nei til sammenslåing i Aust-Agder

Regionreform. En fersk meningsmåling viser at halvparten av innbyggerne i Aust-Agder er negative til sammenslåing med Vest-Agder. Fylket er delt. De vestlige kommunene er positive. De lengst øst er negative.
15.11 2016 17:41

Østfold-nei til Viken

Regionreform. Fylkesstyret i Østfold Arbeiderparti sier nei til å være med i Viken. Det betyr i praksis at fylkestinget vil si nei til storregionen mellom Østfold, Akershus og Buskerud.
15.11 2016 14:19

Flertall ønsker avstemning om ny vestlandsregion

Regionreform. Et stort flertall i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ønsker en folkeavstemning om en ny vestlandsregion, viser en fersk meningsmåling fra NRK.
15.11 2016 08:33

Foreslår bispe­dømmer som region­modell

Regionreform. Uenighetene om hvordan Norges nye regionkart skal se ut kan løses ved å legge bispedømmene til grunn for fylkessammenslåinger, foreslår pater Kjell Arild Pollestad.
14.11 2016 10:31

Oslo avviser sammen­slåing blankt

Regionreform. «Alle» vil ha Oslo, men Oslo vil ikke ha noen av nabofylkene. – Sammenslåing med andre fylker er ikke aktuell politikk i Oslo, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).
10.11 2016 08:34

Sider