Regionreform

Finnmark får like mange som Troms

Regionreform. Troms og Finnmark fylkeskommuner er enige om lik representasjon i fellesnemnda, og kommunalminister Monica Mæland (H) sier ja.
13.12 2018 15:18

Finnmark Ap vil ikke sak­søke staten

Regionreform. Finnmark Ap dropper søksmål og vil velge medlemmer til fellesnemnda, hvis de får like mange som Troms. Kommunalministeren åpner for å vurdere det.
11.12 2018 09:54

Finnmark vur­derer søks­mål om sam­men­slåing

Regionreform. Advokatfirma mener Stortingets sammenslåing av Troms og Finnmark kan være ugyldig. Finnmark fylkesting avgjør neste uke om de skal saksøke staten.
5.12 2018 10:38

Lovend­ring skal sikre valg i Finn­mark

Regionreform. Partiene som står bak kommune- og regionreformen foreslår lovendring som gjør at regjeringen kan oppnevne valgstyre der fellesnemnda ikke gjør det.    
21.11 2018 14:51

Mæland inn­kaller til møte i felles­nemnda i nord

Regionreform. Igjen prøver kommunalministeren å få til et første møte i fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark. 
14.11 2018 15:18

Fylkene mener de får mer ansvar og mindre penger

Statsbudsjett. Det er paradoksalt at oppgavemeldingen gir fylkene mer ansvar for samfunnsutvikling, mens virkemidlene kuttes i statsbudsjettet, mener flere i KS' landsstyre.
1.11 2018 16:34

Mæland spår region­reformens fall med ny regjering

Regionreform. Det blir full omkamp om regionreformen hvis KrF velger å gå i regjering med Ap og Sp, mener kommunalministeren. Ap-ordførere ønsker ikke omkamp.
1.11 2018 14:26

Bare en av tre nye kommuner har inngått IKT-avtale

Kommunestruktur. Ny undersøkelse fra Kartverket viser at de digitale kommunesammenslåingene går tregt.
30.10 2018 12:37

Sp ser muligheten for å stanse fylke­sreformen sammen med KrF

Regionreform. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at i eventuelle regjeringsforhandlinger med KrF, vil fylkesreformen være det første Sp legger på bordet.
26.10 2018 08:32

Rødt vil stoppe tvangs­sammenslåing av fylker

Regionreform. Partiet Rødt vil legge fram et forslag om at alle tvangssammenslåinger av fylker skal stanses. Dermed går partiet lengre enn Senterpartiet.
24.10 2018 08:33

Sider