Regionreform

Halvparten av lokal­politikerne vil ha sammen­slåing

Kommunestruktur. Nesten halvparten av lokalpolitikerne i kommuner som ikke slår seg sammen fra 2020, mener at deres kommune bør gjøre det i overskuelig framtid.
15.1 2019 09:50

Nye direktører på plass i Vestfold og Telemark

Regionreform. Flere nye direktører er nå ansatt og brikkene i den nye fylkeskommunen Vestfold og Telemark begynner å falle på plass. 
9.1 2019 14:32

Anbefaler region­reform i staten

Regionreform. Fylkene er i ferd med å slå seg sammen. Difi anbefaler at den regionale staten følge etter og tilpasser seg de nye fylkesgrensene.
19.12 2018 08:09

Ledere valgt i fellesnemnda for Finnmark og Troms

Politikk. Troms fikk lederen mens Finnmark fikk nestlederen i fellesnemnda som skal jobbe med sammenslåingsprosessen mellom fylkene.
17.12 2018 15:14

Finnmark får like mange som Troms

Regionreform. Troms og Finnmark fylkeskommuner er enige om lik representasjon i fellesnemnda, og kommunalminister Monica Mæland (H) sier ja.
13.12 2018 15:18

Finnmark Ap vil ikke sak­søke staten

Regionreform. Finnmark Ap dropper søksmål og vil velge medlemmer til fellesnemnda, hvis de får like mange som Troms. Kommunalministeren åpner for å vurdere det.
11.12 2018 09:54

Finnmark vur­derer søks­mål om sam­men­slåing

Regionreform. Advokatfirma mener Stortingets sammenslåing av Troms og Finnmark kan være ugyldig. Finnmark fylkesting avgjør neste uke om de skal saksøke staten.
5.12 2018 10:38

Lovend­ring skal sikre valg i Finn­mark

Regionreform. Partiene som står bak kommune- og regionreformen foreslår lovendring som gjør at regjeringen kan oppnevne valgstyre der fellesnemnda ikke gjør det.    
21.11 2018 14:51

Mæland inn­kaller til møte i felles­nemnda i nord

Regionreform. Igjen prøver kommunalministeren å få til et første møte i fellesnemnda for sammenslåingen av Troms og Finnmark. 
14.11 2018 15:18

Fylkene mener de får mer ansvar og mindre penger

Statsbudsjett. Det er paradoksalt at oppgavemeldingen gir fylkene mer ansvar for samfunnsutvikling, mens virkemidlene kuttes i statsbudsjettet, mener flere i KS' landsstyre.
1.11 2018 16:34

Sider