Politikk

Sier nei til regjeringens forslag til ny e-helselov

Politikk. – Regjeringens forslag til ny e-helselov er ikke godt nok utredet og bør ikke fremmes før nasjonale e-helseløsninger er ferdig utviklet, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.
13.12 2019 11:04

Vil lage Nordlands svar på Monaco

Økonomi. Ordfører Sture Ivar Pedersen (H) i Bø i Vesterålen senker formuesskatten for å tiltrekke seg næringsliv og formuende personer.
13.12 2019 14:11

Skjebnedag for Bergen Frp – kan være kroken på døra

Politikk. Ett av Norges største Frp-lag kan bli avviklet fredag etter et svært konfliktfylt år.
13.12 2019 08:35

KS krever kommunale skatter også på vind­kraft

Politikk. Kommuner og fylker må få beholde inntektene fra vannkraft og de bør også få kompensasjon for ulempene ved vindkraft, mener KS.
13.12 2019 11:15

Viser kortene først på budsjett­møtet

Politikk. Først under kommunestyrets budsjettmøte kommer posisjonen i Øksnes med sine forslag. Opposisjonsleder Karianne Bråthen (Ap) mener det undergraver demokratiet.
10.12 2019 12:26

Engerdals ordfører Lars Erik Hyllvang er død

Politikk. Lars Erik Hyllvang (Sp) døde på Ullevål sykehus natt til søndag.
9.12 2019 11:01

Gransker kommuners bygge-ja i strandsonen

Jus. 57 prosent av alle fjorårets søknader om nybygg i strandsonen fikk ja på dispensasjon. Nå vil Sivilombudsmannen ta fram lupe.
9.12 2019 08:19

– Kommunene må fort­satt få til­gang til styrings­informasjon

Politikk. Kommunene må få rask oppdatering av skattetallene også når skatteinnkrevingen blir statlig, krever KS og kommunene. Innstillingen fra finanskomiteen på Stortinget viser at de er blitt hørt.
6.12 2019 15:28

Ny avtale om Nordkapp-platået gir million­økning i leie­inntekter

Politikk. I den nye festekontrakten for Nordkapplatået øker grunneier Finnmarkseiendommen den årlige leien på Nordkapp-platået med 5.354 prosent, skriver Klassekampen.
6.12 2019 08:38

KS advarer regjeringen mot digitalt klasse­skille

Politikk. Regjeringen vil opprette en leveringsplikt for bredbånd med en minimumskapasitet på 10 eller 20 Mbit/s. Det er altfor lite, mener blant andre KS og Forbrukerrådet.
4.12 2019 15:18

Sider