Politikk

AF krever store lokale potter

Politikk. Halvparten av lønnsmidlene bør fordeles lokalt, mener AF-Kommune. Også YS-Kommune er positiv til stor lokal pott.
24.1 1997 12:00

Vil gi omstillingsstøtte før krisen

Politikk. Kommunaldepartementet vil legge om politikken for omstillingsbevilgningene. Føre-var-prinsippet skal legges til grunn for den nye kursen, opplyser statssekretær Jan Petter Rasmussen.
24.1 1997 12:00

- Lokalpolitikk er blitt lite interessant

Politikk. - Lokalpolitikken er blitt for altomfattende og det økonomiske handlingsrommet så lite at det blir uinteressant å være lokalpolitiker, mener Sps Morten Lund.
24.1 1997 12:00

Boligskatt i bevegelse

Politikk. Gjennom en lang høst har boligskatt-saken stått på stedet hvil. Nå tyder mye på at Ap og Sp nærmer seg hverandre.
24.1 1997 12:00

- Offentlig ansatte må våge å si fra

Politikk. - Offentlig ansatte som føler at de har munnkurv, må nøye vurdere hvem de skylder størst lojalitet; den nærmeste sjefen eller de egentlige sjefene, nemlig velgerne.
17.1 1997 12:00

«Mer stat, takk»

17.1 1997 12:00

Dette foreslår Rattsø 2

17.1 1997 12:00

Stoltenberg utreder også

17.1 1997 12:00

- Gledelig forslag om forhandlingsrett

Politikk. KS-leder Halvdan Skard er positiv til Rattsøutvalgets forslag om kommuneøkonomi-forhandlinger mellom KS og staten. - Saken settes på dagsorden, sier Skard.
17.1 1997 12:00

Sider