Politikk

Skoleskyssen kan bli 400 mill. dyrere

Politikk. Departementets tolkning av reglene for skoleskyssgodtgjørelse vil gi fylkene ekstrautgifter på 200-400 millioner kroner, mener KS. KS er sterkt uenig i tolkningen og vil bringe vedtaket inn for Sivilombudsmannen.
11.4 1997 12:00

En utfordret arbeidsgiverpolitikk

Debatt. Det er litt av en falitterklæring fra kommunesektorens ledere når de mener andre kan drive virksomheten bedre og billigere enn de selv kan, skriver Gunhild Johansen.
11.4 1997 12:00

Enerom ikke viktigst

Politikk. Én av fire lokalpolitikere ser på regjeringens eneromsgaranti som mindre viktig enn andre uløste oppgaver.
11.4 1997 12:00

Konkurranse om drift av sykehjem

Innkjøp. Moss kommune innbyr til åpen anbudkonkurranse på driften av et nytt sykehjem. Politikerne har bestemt at kommunens egen organisasjon ikke får ikke legge inn anbud.
11.4 1997 12:00

- Fylkene kutter i sykehusbudsjettene

Politikk. - Fylkene kutter konsekvent for mye i sykehusbudsjettene. Men sykehusene sløser også med tid og ressurser, mener Frps John I. Alvheim.
11.4 1997 12:00

Fraværsreglene hindrer politisk aktivitet

Politikk. Politisk aktiv skoleungdom blir offer for stivbeinte fraværsregler på videregående skole, mener Sp-politiker og skoleelev Thomas Kristiansen.
11.4 1997 12:00

Nettverk og oppfølging gir gode (støtte)kontakter

Politikk. De siste tre årene har Lier kommune satset kraftig på å styrke støttekontaktordningen. Det har gitt dyktige og engasjerte støttekontakter. Oppskriften er tverretatlig samarbeid, god opplæring og bygging av nettverk støttekontaktene imellom.
11.4 1997 12:00

- Hernes tør ikke ta ansvar for sykehusene

Politikk. - Helseminister Gudmund Hernes tør ikke ta det fulle ansvaret for sykehusene. Da ville han gått inn for statseide sykehus, sier Annelise Høegh.
11.4 1997 12:00

Eneromsdekningen i Nittedal

11.4 1997 12:00

Sider