Politikk

Skoleskyss i videregående

11.4 1997 12:00

Refser ansatte for uttalelser

Politikk. Fire av ti kommuner har gitt ansatte irettesettelser for uttalelser de har gittoffentlig. Samtidig manglerseks av ti kommuner reglement for hvem som kan uttale seg offentlig.
11.4 1997 12:00

- Kommuneansatte bør delta i samfunnsdebatten

Politikk. - Det er en styrke for lokaldemokratiet at kommunalt ansatte deltar i den offentlige debatten, sier Ingunn Elise Myklebust.
11.4 1997 12:00

Skriftlig refs til rektor

Politikk. For noen år siden fikk en rektor i Våle refs av kommuneledelsen for sine uttalelser i lokalavisen.
11.4 1997 12:00

Nordland kan anke momssak

Politikk. Nordland fylkes møte med Finansdepartementet hjalp lite. Fylkeskommunens mulighet er å anke fylkesskattesjefens vedtak om etterbetaling av moms på 50 millioner kroner til Skattedirektoratet.
11.4 1997 12:00

Bendik spår fremtiden

Administrasjon. Ap-regjeringen vil effektivisere offentlig sektor, avskaffe overbyråkratiet og lære alle data i det nye informasjonssamfunnet.
11.4 1997 12:00

Ingen penger til lærebøker i 1998

Oppvekst. Regjeringen vil ikke gi én krone til nye lærebøker i grunnskolen i 1998, og forutsetter at kommunene selv setter av penger fra 96- og 97-budsjettene.
11.4 1997 12:00

Kommuneforbundet ruster til omstilling

Politikk. Kommuneforbundet ønsker ikke å fremstå som bremsekloss i omstillingsarbeidet i kommunene. Nå søker de modellkommuner som er villig til å sette de ansattes ideer om effektivisering ut i livet.
11.4 1997 12:00

Tror ikke på KS&8217; tall

Politikk. KUF tror ikke på KS’ tall på økte skoleskyssutgifter. Fylkene kan finne billigere måter å drive skoleskyss på enn det som ligger i KS’ regnestykke, sier ekspedisjonssjef Jan S. Levy.
11.4 1997 12:00

Skoleskyssen kan bli 400 mill. dyrere

Politikk. Departementets tolkning av reglene for skoleskyssgodtgjørelse vil gi fylkene ekstrautgifter på 200-400 millioner kroner, mener KS. KS er sterkt uenig i tolkningen og vil bringe vedtaket inn for Sivilombudsmannen.
11.4 1997 12:00

Sider