Politikk

Konkurranse om drift av sykehjem

Innkjøp. Moss kommune innbyr til åpen anbudkonkurranse på driften av et nytt sykehjem. Politikerne har bestemt at kommunens egen organisasjon ikke får ikke legge inn anbud.
11.4 1997 12:00

- Fylkene kutter i sykehusbudsjettene

Politikk. - Fylkene kutter konsekvent for mye i sykehusbudsjettene. Men sykehusene sløser også med tid og ressurser, mener Frps John I. Alvheim.
11.4 1997 12:00

Fraværsreglene hindrer politisk aktivitet

Politikk. Politisk aktiv skoleungdom blir offer for stivbeinte fraværsregler på videregående skole, mener Sp-politiker og skoleelev Thomas Kristiansen.
11.4 1997 12:00

Nettverk og oppfølging gir gode (støtte)kontakter

Politikk. De siste tre årene har Lier kommune satset kraftig på å styrke støttekontaktordningen. Det har gitt dyktige og engasjerte støttekontakter. Oppskriften er tverretatlig samarbeid, god opplæring og bygging av nettverk støttekontaktene imellom.
11.4 1997 12:00

- Hernes tør ikke ta ansvar for sykehusene

Politikk. - Helseminister Gudmund Hernes tør ikke ta det fulle ansvaret for sykehusene. Da ville han gått inn for statseide sykehus, sier Annelise Høegh.
11.4 1997 12:00

Eneromsdekningen i Nittedal

11.4 1997 12:00

Støttekontaktordningen

11.4 1997 12:00

Sider