Politikk

Støttekontaktordningen

11.4 1997 12:00

Startet egen bedrift i Åmli

Politikk. Åmli-guttene Tobias Tangen (24) og Svein Skaare (23) startet i fjor egen bedrift i hjembygda. I år forventer de å omsette for 20 millioner kroner.
11.4 1997 12:00

Åmli-jentene flytter fra bygda

Politikk. Åmli i Aust-Agder er én av 231 kommuner som har opplevd nedgang i folketallet siden 1986. Problemet er det samme over alt: Jentene vil ikke bo i Bygde-Norge.
11.4 1997 12:00

Kun 31 kommuner har øko-register

Politikk. Bare 31 kommuner og 7 fylkeskommuner har opprettet registre over de folkevalgtes økonomiske interesser. Det er færre enn for to år siden.
21.3 1997 12:00

Ønsker ny arbeidsgiverpolitikk

Politikk. - KS må markedsrette arbeidsgivervirksomheten. Vi kan ikke leve med det kommunale avtaleverket.
21.3 1997 12:00

KS vurderer tvangsmedlemskap for «datterselskaper»

Politikk. KS vurderer å innføre kollektivt medlemskap for kommunenes bedrifter.
21.3 1997 12:00

Sider