Politikk

Vil ikke eie sykehusene

Politikk. Helseregionene får større ansvar for sykehusdriften: Lover og forskrifter gir regionene reell makt, men fylkeskommunene forblir sykehuseiere. Klarer de ikke jobben, får de mindre penger.
21.2 1997 12:00

Stavangers arealproblem

21.2 1997 12:00

Vil ha hjelp av Strotinget til å løse vekstproblemene

Politikk. Stavanger-politikerne vil ha hjelp av Stortinget til å løse vekstproblemene. Jordvernet må svekkes og kommunesammenslåing tvinges frem. - Stortinget har et nasjonalt ansvar for å gripe inn i problemstillinger av vår art, sier ordfører Leif J. Sevland (H).
21.2 1997 12:00

Rik på penger - fattig på matjord

Politikk. - Jeg frykter at Nord-Jæren blir en sammenhengende by, sier Magne Nilsen. Han er leder for landets eneste forening for jordvern og alternativ regionutvikling.
21.2 1997 12:00

Oljebyen har ikke plass

Politikk. Stavanger har snart ikke mer plass til flere folk. Befolkningsveksten må stanses på grunn av arealmangel. Hvis byen skal fortsette å vokse, har siddisene bare to muligheter: Kommunesammenslåing med naboene eller nedbygging av matjorda.
21.2 1997 12:00

Energiverkene og konkurransen om teletjenestene

Debatt. Energiverkene har de beste forutsetninger for å kople abonnentene til de nye teletjenestene, skriver Trond Bakke.
14.2 1997 12:00

Lærere ønskerå starte privateyrkesskoler

Oppvekst. Lærere i yrkesfag søker om å få starte privat yrkesskole. I første omgang vil de etablere skole i Rogaland og Oslo, men de har planer om å drive fjernundervisning til hele landet.
14.2 1997 12:00

Rogaland sier nei

Oppvekst. Fylkespolitikerne i Rogaland har avslått søknaden om å starte privat yrkesskole. Begrunnelsen er blant annet at den vil skape ubalanse i tilbud og etterspørsel.
14.2 1997 12:00

KS-styret splittet om Rattsø-innstillingen

Politikk. KS-styret er delt i synet på Rattsø-innstillingen. Flere medlemmer stiller seg sterkt skeptisk til at kommunene skal miste selskapsskatten.
14.2 1997 12:00

Barn og unge tjener på ølsalg

Oppvekst. Sogndal kommune tjener nærmere 500.000 kroner i året på å selge øl. Overskuddet deler bygdas barn og unge.
14.2 1997 12:00

Sider