Politikk

Dette foreslår Rattsø 2

17.1 1997 12:00

Stoltenberg utreder også

17.1 1997 12:00

- Gledelig forslag om forhandlingsrett

Politikk. KS-leder Halvdan Skard er positiv til Rattsøutvalgets forslag om kommuneøkonomi-forhandlinger mellom KS og staten. - Saken settes på dagsorden, sier Skard.
17.1 1997 12:00

Alvdal og Stord kommer godt ut

Politikk. Alvdal og Stord kommuner tjener trolig på Rattsø-forslagene. - Vi ville vært søkkrike dersom vi hadde fått bedriftsskatten fra Aker-bedriftene på Stord, sier ordfører Magne Rommetveit (Ap).
17.1 1997 12:00

Mer forskuddsskatt til kommunene

Politikk. Kommunenes andel av skatten fra personlige skatteytere skal øke, foreslår Rattsøutvalget. Dette skal kompensere for tapet av milliardinntekter når staten tar over konsern- og formuesskatten.
17.1 1997 12:00

Konkurranseutsetting - besvergelse eller verktøy?

Debatt. Det viktigste for brukerne er innhold og kvalitet, og trygghet for at tjenestene finnes - ikke hvem som faktisk yter tjenesten, skriver Anne Kathrine Slungård.
17.1 1997 12:00

Kommunenes gjeld stiger

Politikk. Kommunenes gjeld var ved utgangen av 1995 på 65,6 milliarder kroner. To år tidligere var den 1,5 milliarder lavere. Likevel har nettogjelden sunket siden 1989.
17.1 1997 12:00

- Fører til kamp om sterke skatteytere

Politikk. Mindre interesse for næringspolitikk, og kamp mellom kommunene for å trekke til seg de sterkeste personlige skatteyterne. Det blir resultatet av Rattsø-forslagene, mener nylig avgått finansbyråd i Oslo, Gro Balas (Ap).
17.1 1997 12:00

Loftsrydding

10.1 1997 12:00

Sider