Politikk

Opplæringsloven styrker kommunenes arbeidsgiveransvar

Oppvekst. KS mener forslaget til ny opplæringslov styrker det kommunale selvstyret i skolepolitikken, går det fram av et notat til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
2.5 1997 12:00

Kommunal informasjon truer lokalavisene

Politikk. Ordførerne i landets større kommuner rasler med sablene. De er ikke fornøyd med den mengden kommunal informasjon den jevne borger får. Derfor lager stadig flere sine egne informasjonsaviser.
2.5 1997 12:00

Fylkesmennene i pengenød

Politikk. Fylkesmennene er i akutt pengenød, og servicen til kommunene innskrenkes drastisk. Krisen skyldes at Stortinget kuttet 50 millioner kroner under budsjettsalderingen i desember.
2.5 1997 12:00

Sykkylven «tapper» e-verket

Politikk. Sykkylven kommune tar ut 1,4 millioner kroner mer i utbytte av det kommunale e-verket enn fjorårets overskudd.
2.5 1997 12:00

Fylkesopprør mot Gudmund Hernes

Politikk. Fylkene gjør opprør mot helseministerens sykehusmelding. - Hvis sykehusmeldingen blir vedtatt, kan staten overta sykehusene, mener fylkesrådmann Matz Sandman i Buskerud.
2.5 1997 12:00

Sosialministeren vil ha samlet innsats for bostedsløse

Politikk. - Det må gjøres en samlet innsats for å bedre forholdene for de bostedsløse. Dette er et mangesidig problem, og dreier seg om mer enn at personene ikke har en bolig, sier sosialminister Hill-Marta Solberg.
2.5 1997 12:00

Krever boligtiltak for unge og vanskeligstilte

Politikk. Stortinget må komme med boligtiltak for unge og vanskeligstilte før sommeren, krever Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).
2.5 1997 12:00

Foreløpig nei til utvidelse av kjøpesenter i Bergen

Politikk. Miljøverndepartementet har opphevet fylkesmannens vedtak om Lagunen kjøpesenter i Bergen. Fylkesmannen ga klarsignal for utvidelse, men har ikke holdbare argumenter, mener departementet.
2.5 1997 12:00

Kommunene vil tjene på søppel

Politikk. 25 kommuner har slått seg sammen i det nystiftede selskapet Rekom AS for å få bedre betalt for avfall som leveres til gjenvinning. Konkurransetilsynet vurderer om dette er ulovlig prissamarbeid og brudd på Konkurranseloven.
2.5 1997 12:00

Vil bruke sivil ulydighet mot gasskraftverk

Energi og miljø. Ti fylkespolitikere i Hordaland og Rogaland er villige til å begå sivil ulydighet. De har alle stemt imot gasskraftverk.
25.4 1997 12:00

Sider