Politikk

Folk mister tilliten til kommunen

Politikk. - Alle innbyggere bør stå likt i kontakt med kommunen. Rådmenn som blir konsulenter og jobber mot sin gamle arbeidsplass, svekker vanlige folks tillit til demokratiet.
7.2 1997 12:00

Ordfører uten parti

Politikk. Uenighet om skolestruktur og budsjettsamarbeid har gjort Høyre-ordfører Jan Mikal Hanasand i Rennesøy partiløs.
7.2 1997 12:00

Byvisjoner

7.2 1997 12:00

Bilfri by- visjon eller virkelighet?

Energi og miljø. Allerede til neste år blir deler av Bergen sentrum bilfri. Trafikkbelastningen på Bryggen er så stor at de verneverdige, historiske bygningene står og skjelver på leirgrunn.
7.2 1997 12:00

Bilbyen Bergen

Energi og miljø. Bilen er Bergens største miljøfiende. Barn og eldre måtte holde seg inne i 40 dager i fjor på grunn av helsefarlig luft. De siste ti årene er det investert 3 milliarder kroner i veier og tunneller. Men om fem år skal bilene skal vike plass for barn og boliger - deler av sentrum blir bilfrie.
7.2 1997 12:00

Rattsø-endringene koster 3,2 mrd.

Politikk. Rattsøutvalgets samlede forslag til endringer koster 3,2 milliarder kroner dersom Stortinget fortsetter å bevilge ekstrakroner til taperkommunene.
7.2 1997 12:00

Randaberg får 10 mill. ekstra

Politikk. Randaberg kommune får 10 millioner kroner i ekstra skatteinntekter dersom Rattsø 2 går gjennom i Stortinget.
7.2 1997 12:00

Kampen om kaksene

7.2 1997 12:00

Rattsø-forslagene

7.2 1997 12:00

Sider