Politikk

Kom på offensiven, KS!

14.2 1997 12:00

Tvinges til eiendomsskatt?

14.2 1997 12:00

To enerom for eldre i Skjervøy

Politikk. Bare to av 18 sykehjemplasser i Troms-kommunen Skjervøy er enerom. Dyrøy i samme fylke har enerom til alle.
14.2 1997 12:00

Sykefravær skyldes stress

Politikk. Sykefraværet øker, også i kommunal sektor. - Det er langtidsfraværet som øker. Derfor nytter det ikke å true med karensdager, mener fylkesordfører Per Ulriksen i Buskerud.
14.2 1997 12:00

Oslo «flagger ut» sykehjemsplasser

Politikk. Oslo kommune har kjøpt 10 sykehjemsplasser i Spania. Flere andre kommuner er blitt inspirert til å «flagge» ut eldreomsorgen.
14.2 1997 12:00

Sykehusstrid skaper politisk strid

Politikk. Problemene ved SiR har skapt krøll for fylkesordfører Odd Arild Kvaløy (Sp).
14.2 1997 12:00

Dansk lov skal hindre fortjeneste på el-aksjer

Politikk. En kommende dansk lov vil gjøre det umulig for kommuner å skaffe seg inntekter gjennom å selge eierandeler i el-sektoren.
14.2 1997 12:00

Kommunalt selvstyre - en utfordring for KS

Debatt. Poenget er ikke å rope hurra for kommunalt selvstyre, men å påpeke at selvstyret er en nødvendig forutsetning eller et virkemiddel for å lage tilfredsstillende velferdsordninger, skriver Stein Østre.
7.2 1997 12:00

Byen tilbake til barnefamiliene

Energi og miljø. Bergen må bli en by også for barnefamiliene. Det mener aksjonsgruppen . Bypolitikerne neglisjerer kvinnenes og barnas behov i byen, mener de.
7.2 1997 12:00

Sider