Politikk

KS-utvalg mener selskapsskatten bør være kommunal

Politikk. Selskaps- og formuesskatten bør fortsatt være kommunal. Den kommunale skatteandelen økes fra 45 til 50 prosent, samtidig som det innføres lokal beskatningsfrihet.
18.4 1997 12:00

- La kommunene beholde selskapsskatten

Politikk. Rattsøutvalget møter motbør blant fylkes- og kommunepolitikere i spørsmålet om overføring av selskapsskatt til staten.
18.4 1997 12:00

Krav i kommuneoppgjøret

18.4 1997 12:00

Rådmannsvelde og andre slagord

Debatt. Politikere og administrasjon må befinne seg på samme banehalvdel, og spille mot samme mål, selv om rollene er forskjellige, skriver Kjell Petersen.
18.4 1997 12:00

KLP møter konkurranse- KS viser hvordan

Politikk. KS skal utarbeide en egen mal for hvordan kommunene kan sette sine pensjonsforsikringer ut på anbud. De fleste av kommunene har i dag sine pensjonsforsikringer i KLP.
18.4 1997 12:00

Fram og tilbake

18.4 1997 12:00

Stortinget vil endre reglene - igjen

Politikk. SV, Sp, KrF og Ap sikret regjeringen flertall for samordning av bostøtten. I dag, tre måneder senere, krever de samme partiene endringer.
18.4 1997 12:00

Sider