Politikk

- Styrk fylkeskommunens rolle

Politikk. For liten satsing på kollektivtransport og trafikksikkerhet. Sammenblanding av roller og ansvar for kollektivtransporten. Dette er innvendinger samferdselssjefene har mot veiplanen.
16.5 1997 12:00

Forbrenningsanlegget i Bergen utsatt

Energi og miljø. Det er politisk kaos om forbrenningsanlegget i Bergen, etter at byggingen er utsatt på ubestemt tid. Frps Arne Sortevik ber miljøvernministeren gripe inn og hjelpe politikerne med å finne andre løsninger på avfallshåndteringen.
16.5 1997 12:00

Veiprising

16.5 1997 12:00

Trenger Norge en ny maktutredning?

Debatt. De endringer vi ser i tankegang og holdninger er overflatesymptomer på noe som skjer i samfunnet: Makta skifter ansikt. Politikk endrer opp i skyggen av markedet og de nyrike. Og der markedet stikker av med profitten, sitter politikerne tilbake med alle krisene, skriver Ivan Kristoffersen.
16.5 1997 12:00

Privatiseringsstrid i LO

Politikk. Kommuneforbundet (NKF) og Fellesorganisasjonen (FO) stod knallhardt på formuleringer mot all form for privatisering på LO-kongressen. De ønsket også organisasjonsendringer innad i LO, slik at LO-Kommune kan beholde medlemmene ved konkurranseutsetting.
16.5 1997 12:00

Ingen bankfusjon

Politikk. Postbanken og Kommunalbanken fortsetter som selvstendige statsbanker. Men finansminister Jens Stoltenberg holder døren på gløtt for en sammenslåing senere.
16.5 1997 12:00

1,3 milliarder kommunekroner til kirken

Politikk. 20 prosent av landets 435 kommuner har hatt en nedgang i sine tilskudd til Den norske kirke fra 1996 til 1997. I en del av de kommunene hvor bevilgningene er redusert kan det bli vanskelig å få til en god oppfølging av den nye kirkeloven.
16.5 1997 12:00

Kommuneøkonomien

16.5 1997 12:00

Høyre varsler ny kamp om skattøren

Politikk. Kommunene må leve i usikkerhet til desember om hvor store skatteinntekter de får beholde. - Uholdbart, mener Høyre. Partiet vil fremme forslag om skattøren før Stortinget vedtar proposisjonen om kommuneøkonomien.
16.5 1997 12:00

Sider