Politikk

Energiverkene og konkurransen om teletjenestene

Debatt. Energiverkene har de beste forutsetninger for å kople abonnentene til de nye teletjenestene, skriver Trond Bakke.
14.2 1997 12:00

Lærere ønskerå starte privateyrkesskoler

Oppvekst. Lærere i yrkesfag søker om å få starte privat yrkesskole. I første omgang vil de etablere skole i Rogaland og Oslo, men de har planer om å drive fjernundervisning til hele landet.
14.2 1997 12:00

Rogaland sier nei

Oppvekst. Fylkespolitikerne i Rogaland har avslått søknaden om å starte privat yrkesskole. Begrunnelsen er blant annet at den vil skape ubalanse i tilbud og etterspørsel.
14.2 1997 12:00

KS-styret splittet om Rattsø-innstillingen

Politikk. KS-styret er delt i synet på Rattsø-innstillingen. Flere medlemmer stiller seg sterkt skeptisk til at kommunene skal miste selskapsskatten.
14.2 1997 12:00

Barn og unge tjener på ølsalg

Oppvekst. Sogndal kommune tjener nærmere 500.000 kroner i året på å selge øl. Overskuddet deler bygdas barn og unge.
14.2 1997 12:00

Oppsigelsesvarsel til 100

Politikk. Balsfjord kommune sendte varsel om oppsigelse til 100 ansatte til tross for at kun en håndfull eller to må gå når oppryddingen er ferdig.
14.2 1997 12:00

Full forvirring rundt landstinget

Politikk. Intens lobbyvirksomhet, full forvirring om hva delegatene skal ta stilling til og frustrasjon over dårlige sakspapirer. Det er situasjonen foran KS´ ekstraordinære landsting.
14.2 1997 12:00

Rattsø på studietur i europeiske kommunekasser

Debatt. Rattsøutvalget vil gå inn i historien som et redskap for Regjeringen og Høyre, som ønsker å forandre Norge fort og mye, skriver Morten Lund.
14.2 1997 12:00

Ingen tanker om fremtidig opplæring

Politikk. KS-lederen vil ikke dele sine tanker om kommunesektorens fremtidige kompetanseutvikling med Kommunal Rapports lesere. Først vil han rådføre seg med medlemmene.
14.2 1997 12:00

Sider