Politikk

Åtte av ti politikere endret syn etter påvirkning

Politikk. 85 prosent av Harstads kommunestyrerepresentanter har endret syn i en sak etter påvirkning fra utenforstående.
23.5 1997 12:00

Klubbet og klart

Politikk. Gi lokalpolitikere en søknad om skjenkebevilling, og du får en livlig, engasjert og tradisjonell alkoholdebatt. Kommunestyremøtet i Nes i Hallingdal var intet unntak.
23.5 1997 12:00

Har folkestyret noen framtid?

Debatt. Kampen mot medlemskap i EU er vunnet, men kampen for et levende folkestyre og en samfunnsutvikling i pakt med det er ikke vunnet.
23.5 1997 12:00

Bundne kommuner

23.5 1997 12:00

Lokalpolitikere skeptiske til e-verksammenslåing

Politikk. Forslaget om å slå sammen åtte energiverk i Rogaland for å demme opp mot oppkjøpstrusler blir møtt med skepsis blant lokalpolitikerne. Flere av dem frykter tap av lokal styring.
23.5 1997 12:00

Ap i Trondheim vil ha byregjering

Politikk. Trondheim Ap går inn for at byen skal innføre parlamentarisme.
23.5 1997 12:00

Lover nok førskolelærere før 2002

Oppvekst. I løpet av år 2001 skal alle barnehager ha førskolelærere som styrere og pedagogiske ledere. Regjeringens planer for førskolelærerne møter likevel protester fra Norsk Lærerlag.
23.5 1997 12:00

Lokale forhandlinger - et tjenlig system for hva?

Debatt. Om 10 år diskuterer vi kanskje om sentrale forhandlinger er et tjenlig system, og hvordan vi eventuelt kan redde de stumpene som er igjen?
23.5 1997 12:00

Håper på ekstramilliard til veier

Energi og miljø. Ordførere og representanter for næringslivet i Møre og Romsdal reiser i samlet flokk til Oslo i slutten av mai i håp om å få Stortinget til å vedta mer penger til veier.
23.5 1997 12:00

Sentrum snur ryggen til Høyre - kan ikke enes om å fastsette skattøren

Politikk. Sp og KrF kommer trolig ikke til å støtte Høyres forslag om fastlagt skattøre. Ap håper på støtte for regjeringen.
23.5 1997 12:00

Sider