Politikk

- Miljøet i Nes trenger ingen sjef

Energi og miljø. Miljøvernsjefen i Nes var med på å legge ned sin egen stilling. Nå er han teknisk sjef i kommunen og har organisert miljøvernet i en utviklingsavdeling.
21.2 1997 12:00

- Statsråden avsporer debatten

Oppvekst. - Sylvia Brustad avsporer debatten med forslaget om at snekkere kan jobbe i barnehagen. Det er kommuneøkonomien og ikke førskolelærermangelen som er største hinder for full barnehagedekning.
21.2 1997 12:00

Det offentlige kveler frivilligheten

Debatt. Det er fint at det offentlige innser at de må spille på lag med andre aktører for å løse vår tids store samfunnsutfordringer, men det er viktig at man da passer på å holde tungen i riktig munn, skriver Guri Størvold.
21.2 1997 12:00

Slutt på skyttergravskrigen

Politikk. KS og Sosialdepartementet har bilagt striden om hvem som har skylden for krisen i eldreomsorgen. Nå vil de sammen ta et krafttak for å oppfylle eneromsgarantien.
21.2 1997 12:00

Vil ikke eie sykehusene

Politikk. Helseregionene får større ansvar for sykehusdriften: Lover og forskrifter gir regionene reell makt, men fylkeskommunene forblir sykehuseiere. Klarer de ikke jobben, får de mindre penger.
21.2 1997 12:00

Stavangers arealproblem

21.2 1997 12:00

Vil ha hjelp av Strotinget til å løse vekstproblemene

Politikk. Stavanger-politikerne vil ha hjelp av Stortinget til å løse vekstproblemene. Jordvernet må svekkes og kommunesammenslåing tvinges frem. - Stortinget har et nasjonalt ansvar for å gripe inn i problemstillinger av vår art, sier ordfører Leif J. Sevland (H).
21.2 1997 12:00

Rik på penger - fattig på matjord

Politikk. - Jeg frykter at Nord-Jæren blir en sammenhengende by, sier Magne Nilsen. Han er leder for landets eneste forening for jordvern og alternativ regionutvikling.
21.2 1997 12:00

Oljebyen har ikke plass

Politikk. Stavanger har snart ikke mer plass til flere folk. Befolkningsveksten må stanses på grunn av arealmangel. Hvis byen skal fortsette å vokse, har siddisene bare to muligheter: Kommunesammenslåing med naboene eller nedbygging av matjorda.
21.2 1997 12:00

Sider