Politikk

Bygg hytter på Fornebu!

Debatt. Vi på Sørlandet trenger de aller beste områdene til helårsboliger, slik at det blir fristende for mange å søke utfordringer på Sørlandet i fremtiden. Vi har nemlig tenkt å vinne kampen om de aller beste hodene, skriver Bjørg Wallevik.
25.4 1997 12:00

Visjonære lokalpolitikere

Debatt. Det største politiske problem i dag går ut på å formulere visjoner om et fremtidens samfunn som fanger inn og gir et troverdig svar på den nye skepsis til den gamle arbeids-, vekst- og industrisamfunn, samtidig som det tas vare på de løsninger man har funnet på de gamle problemer.
18.4 1997 12:00

Er folkestyret i fare?

18.4 1997 12:00

KrF med milliard- reformer

Politikk. KrF er ikke tilhenger av at sykehusene skal overføres til staten. På siste landsmøtedag i Bodø vedtok partiet at fylkeskommunene fortsatt bør eie sykehusene.
18.4 1997 12:00

Kunnskap, nei takk!?

Debatt. Stortinget har sagt at ingen kommunar skal slåast saman med tvang, men samtidig peika på at ein må kunne endre inndelinga gjennom friviljuge løysingar. Det er dette som ligg til grunn for den invitasjon vi har sendt ut, og som faktisk er positivt motteke dei fleste plassar.
18.4 1997 12:00

Uklarhet om førtidspensjonering

Politikk. Det er uklart om statsminister Thorbjørn Jagland ønsker å bidra til førtidspensjonering i kommunesektoren, selv om partene i privat sektor fikk finansiert sin ordning.
18.4 1997 12:00

IULA vil ha «verdenscharter» om lokaldemokrati

Politikk. Etter Mauritius-kongressen jobber IULA nå med et verdensdokument om lokaldemokrati. - Vi håper alle land vil slå fast at lokaldemokrati er en forutsetning for et samlet demokrati, sier KS-leder Halvdan Skard.
18.4 1997 12:00

Opseth vil bruke 3mill. på utredninger

Politikk. Kommunalministeren regner med å bruke 3 millioner kroner på å utrede eventuelle kommunesammenslåinger.
18.4 1997 12:00

Tjener millioner på Hemsedals hytter

Politikk. Hemsedal har 1.800 innbyggere og 2.045 hytter. Forslaget om å fjerne den kommunale formuesskatten betyr tapte inntekter for hallingdalskommunen.
18.4 1997 12:00

KS-utvalg mener selskapsskatten bør være kommunal

Politikk. Selskaps- og formuesskatten bør fortsatt være kommunal. Den kommunale skatteandelen økes fra 45 til 50 prosent, samtidig som det innføres lokal beskatningsfrihet.
18.4 1997 12:00

Sider