Politikk

- Lærlinger er ressurser

Oppvekst. - Kommunene må ta sin del av samfunnsansvaret for å sikre opplæringen. Det er nå avtalene skrives med neste års lærlinger.
21.2 1997 12:00

Lokalt miljøvern etter MIK

21.2 1997 12:00

Alle vil ha Hedmarksmodellen

Politikk. Hedmarksmodellen kan bli den nye malen for hvordan opplæring og utvikling organiseres i fylkene.
21.2 1997 12:00

Kommuneforbundet styrer opplæringen

Politikk. Norsk Kommuneforbund (NKF) sitter i førersetet når det gjelder opplæring og utvikling av arbeidstakerne i kommunen. KS er invitert til å være med på kjøreturen.
21.2 1997 12:00

Oppjusterer skatteprogram- kommunene må betale

Administrasjon. Staten skal oppjustere sitt dataprogram for skatteregnskap for 13 millioner kroner. Kommunene må betale regningen.
21.2 1997 12:00

- Ikke rom for lønnstillegg i år

Politikk. Vega-rådmann Jens-Einar Johansen mener ikke det er rom for lønnstillegg i år. Til det er overhenget for stort. Dersom det skal gis tillegg, må det skje lokalt, mener han.
21.2 1997 12:00

MIK-reformen

21.2 1997 12:00

20 prosent av miljøvernlederne borte

Energi og miljø. Om lag 20 prosent av miljøvernlederstillingene i kommunene er lagt ned etter at de statlige, øremerkede midlene ble borte.
21.2 1997 12:00

Ingen avgiftsbegrensning for private vannverk

Energi og miljø. Ingen krav til avgiftstak når private eier vannverket. Det er bare kommunen som ikke kan tjene penger på vann. Loven som regulerer vannavgiften er konkurransevridende, i de privates favør.
21.2 1997 12:00

Sider