Politikk

Kraftig økning i kommunale gebyrer

Politikk. Kommunale gebyrer knyttet til bolig steg med 8 prosent fra januar i fjor til januar i år, melder Statistisk sentralbyrå.
25.4 1997 12:00

Lojalitet, ytringsfrihet og munnkurv

Debatt. Kommunalt ansatte bør være varsomme med å delta i den offentlige debatt, og deltagelsen bør begrenses til å utdype synspunktene på en saklig og balansert måte.
25.4 1997 12:00

Skattesjokk for Molde

Politikk. Den nye boligskatten som Stortinget vedtok i forrige uke gir Molde kommune et tap på mellom 16 og 18 millioner kroner i eiendomsskatt.
25.4 1997 12:00

For mykje Svarte-Per i offentleg sektor

Debatt. Ein må sørgje for å kome i ein situasjon der det faktisk er mogeleg å yte dei tenestene som blir lova. Ein meir forpliktande forståing mellom kommunesektoren og staten av kva ressursar som skal til for å yte eit visst omfang tenester av ein viss kvalitet, vil vere eit godt tiltak.
25.4 1997 12:00

- Åtte byråkrater i Drammen er nok

Politikk. Fylkeskommunen er nedlagt. Et fåtall kommunebyråkrater skaffer kontraktører som driver barnehager, skoler, banevernsinstitusjoner og sykehjem. Andre kontraktører tar seg av kontroll og kvalitetssikring.
25.4 1997 12:00

- Håper politikerne lærer

Politikk. - Dersom stortingspolitikerne hadde ringt til kommunene før de vedtok ny bostøtteordning, hadde de sluppet å behandle saken på nytt.
25.4 1997 12:00

Psykiatrimeldingen

25.4 1997 12:00

Advarer mot stykkpris

Politikk. Radiumhospitalets direktør Jan Vincent Johannesen advarer mot å innføre stykkprisbetaling for kreftpasienter.
25.4 1997 12:00

Frp med store eldre-løfter

Politikk. Frp vil øke minstepensjonistenes bostøtte til fjorårets nivå. Minstepensjonister som har tapt på samordningen, skal få penger tilbake.
25.4 1997 12:00

Sider