Politikk

Rett skal være rett

30.5 1997 12:00

Utfordringer i eldreomsorgen - kapasitet eller enerom

Debatt. Det har lenge vært kapasitetsmangel i eldreomsorgen. Det har ødelagt både tilbud og rennomé for norske sykehus.
30.5 1997 12:00

- KS er for tidlig ute

Politikk. - Vi har ikke 650 millioner blanke kroner å fordele på sykehusene nå, sier statssekretær Kari Paulsrud.
30.5 1997 12:00

Tar fra private, gir til offentlige

Politikk. Privatpraktiserende leger uten driftsavtale får blø: de skal finansiere million-overskridelsene ved de fylkeskommunale sykehusene, mener KS.
30.5 1997 12:00

Samarbeid for bedre helse

Politikk. - Folkehelseprosjektet Østfold skal føre til økt trivsel og livskvalitet hos enkeltmennesket. Dette vil føre til færre pasienter. Vi bedriver med andre ord en slags hjelp til selvhjelp, sier Østfold-politikeren Terje Blomberg.
30.5 1997 12:00

Kjell Opseth vil ikke hjelpe Astrid (76)

Politikk. Kommunalminister Kjell Opseth vil ikke forandre bostøtten. Minstepensjonist Astrid Øvergård (76) taper 9.000 kroner i året på omleggingen av bostøtten.
30.5 1997 12:00

Ordføreren nedstemt av barna

Politikk. Barnas kommunestyre i Kvinesdal gikk på sitt årlige møte imot to av ordfører Andreas Mathias Larsens innstillinger.
23.5 1997 12:00

Tre kommuner sier nei til Opseth-utredning

Politikk. Sola, Fitjar og Østre Toten har takket nei til Kjell Opseths forslag om å utrede kommunesammenslåinger. Men det blir utredning i Vestfold, hvor Våle og Ramnes sa ja.
23.5 1997 12:00

Sider