Politikk

KS provoserer de ansatte

Politikk. Leder i Norsk Helse- og Sosialforbund, Tove Stangnes, blir provosert når KS sier at meklingsresultatet er for dyrt.
30.5 1997 12:00

Fylkeskommunene tar støyten

Politikk. Forhandlingsleder Erik Bartnes i KS sier lønnsoppgjøret er for dyrt. Det er imidlertid fylkeskommunene som betaler det meste av ekstrakostnadene.
30.5 1997 12:00

Dragkamp om formannskapssekretæren

Politikk. Faglig forum for formannskapssekretærer (FFF) fokuserer på dragkampen om formannskapssekretæren.
30.5 1997 12:00

KS kjenner ikke situasjonen i hele landet

Oppvekst. KS har ikke satt seg inn i undersøkelsen fra KS-Østfold. - Det er vanskelig å vite hvordan dette slår ut i resten av landet, sier Børre Stolp ved kommunalpolitisk avdeling i KS.
30.5 1997 12:00

51 kommuner uten pass til seksåringer

Oppvekst. Skolefritidsordningen (SFO) er på ingen måte på skinner før seksåringenes skolestart til høsten. 51 kommuner har ikke noe slikt tilbud. Mange steder blir dagens tilbud overfylt når rekordkullet født i 1991 begynner på skolen.
30.5 1997 12:00

Østfold taper 76 millioner på grunnskole-reformen

Oppvekst. Seksårsreformen er fullfinansiert, hevder regjeringen. Men utregninger fra Østfold viser at kommunene har fått 76 millioner kroner mindre enn skolereformen koster.
30.5 1997 12:00

- Staten tar regningen!

30.5 1997 12:00

Stortingsflertall sikrer etterbetaling

Oppvekst. <li> Hervig-utvalget, som etterberegnet kostnadene ved grunnskole-reformen, må finne fram kalkulatorene igjen. Et flertall på Stortinget garanterer at kommunenes byggekostnader skal etterberegnes - og betales.</li> <li> Østfold-kommunene kan få igjen rundt 44 millioner kroner av «baksmellen» på 76 millioner kroner. Dette er spriket mellom statens kompensasjon og Østfold-kommunenes reelle byggekostnader ved reformen.</li>
30.5 1997 12:00

Strid om Bodø-barnehager

Oppvekst. Bodø kommune sparer nær 8 millioner kroner på å nedbemanne barnehagene. Barne- og familieminister Sylvia Brustad må svare for hva hun mener er «tilstrekkelig bemanning».
30.5 1997 12:00

Sider