Politikk

Forsker: Kommunene bedre enn staten på miljøvern

Energi og miljø. Flere kommuner har kommet lenger enn staten når det gjelder bærekraftig utvikling, mener Carlo Aall ved Vestlandsforskning, etter å ha evaluert øko-kommuneprogrammet.
25.4 1997 12:00

Oslo og Akershus får mest

Energi og miljø. Oslo og Akershus blir prioritert når det gjelder investeringer i kollektivtransporten. Bergen, Stavanger og Trondheim må vente til år 2001 før de får mer penger fra staten.
25.4 1997 12:00

Narvik verdsetter ansvaret i barnehagen

Oppvekst. Narviks lederlønnssystem verdsetter førskolelærerens ansvar. En pedagogisk leder med mange underordnede og relevant etterutdanning kan tjene opptil 11 lønnstrinn mer enn i andre kommuner.
25.4 1997 12:00

Vil frata fylkene kollektivtransporten

Energi og miljø. Veikontorene må ta over planleggingen av kollektivtransporten, foreslår Samferdselsdepartementet i veitrafikkplanen.
25.4 1997 12:00

- Lokal Agenda må ha en politisk forankring

Energi og miljø. - Lokal Agenda må ikke bli et mystisk begrep. Det betyr lokalsamfunnets ansvar for en bærekraftig utvikling, sier prosjektleder Steinar Storelv i KS.
25.4 1997 12:00

Firte på kravene - fikk rimelige skoleløsninger

Oppvekst. Høye byggekostnader tvang Gran til å oppgi ønsket om å ta hele skoleutbyggingen på én gang. I stedet bygges skolene ut bit for bit over tre år.
25.4 1997 12:00

- For sent å snu

Oppvekst. - Det er for sent å motarbeide Reform 97 nå. Kommunene har bare tre måneder på seg til å bli ferdige til skolestart for seksåringene. Den må ha topp prioritet, sier nestleder Gjertrud Eggen i Norsk Lærerlag.
25.4 1997 12:00

Kommunale gebyrer knyttet til bolig

Politikk. Januar 1996 - januar 1997. Endring i prosent:
25.4 1997 12:00

Gavepakke fra regjeringen redder svenske kommuner

Politikk. Kommune-Sverige har fått tidenes gavepakke fra regjeringen. De neste fire årene får kommuner og landsting 28 milliarder kroner ekstra.
25.4 1997 12:00

Loppa klager på raske endringer

Politikk. Loppa taper mer enn 1 million kroner i året på Rattsø 1 og 2. Kommunen klager på at endringene kommer for raskt.
25.4 1997 12:00

Sider