Politikk

Hjemløs i storbyen

Politikk. Oslo satte 210 millioner kroner på bok i fjor:Men byen tar seg ikke råd til å skaffe folk tak over hodet. Boligmangelen rammer førstegangsetablerere, innflyttere, flyktninger, rusmisbrukere og psykiatriske pasienter.
28.2 1997 12:00

LO og Lærerlaget vil ha likhet over hele landet

Oppvekst. Minstesatser for sosialhjelp, nasjonal standard på pleie- og omsorgstjenester og minstestandarder i skolen. LO og Norsk Lærerlag går i spissen for lovfesting av likhet.
28.2 1997 12:00

På tide å våge

28.2 1997 12:00

Viktig lovfesting av familievernet

Debatt. Familievernet kan ikke gjøres til en salderingspost på allerede sprengte fylkeskommunale budsjetter, skriver Solveig Sollie.
28.2 1997 12:00

- Bytt ut næringskonsulenten med «returkonsulent»

Politikk. - De fleste distriktskommuner gjør for lite for å få ungdom under utdanning tilbake til kommunen. Sats på ungdommen, ellers blir kommunene tapere i kampen om arbeidskraften, spår Guri Størvold.
28.2 1997 12:00

Dårlig styring med fylkespenger til næringsutvikling

Politikk. For dårlig utnyttelse av statlige penger til regional næringsutvikling. Fylkene har redusert seg selv til ekspedisjonskontorer for søknadene. Det er hovedkonklusjonen i evalueringen som Nordlandsforskning har gjort av ordningen.
28.2 1997 12:00

- Dobbeltmoral blant kommunepolitikere

Politikk. - Når kommunepolitikere klager på pengemangel og samtidig går med på å høyne lederlønningene, minner det mye om dobbeltmoral.
21.2 1997 12:00

Sider