Pleie og omsorg

1.420 personer venter på sykehjemsplass i Norge

Pleie og omsorg. Den første nasjonale oversikten over personer som har ja til sykehjemsplass, men som fortsatt står i kø, viser at 1.420 personer står på venteliste.
16.5 2018 14:42

12,5 millioner til eldrereform

Pleie og omsorg. Regjeringen vil bruke 12,5 millioner kroner på å etablere et støtteapparat, som skal hjelpe kommunene med eldrereformen Leve hele livet.  
16.5 2018 12:40

Mener eldrereform mangler virkemidler

Pleie og omsorg. Veldig gode intensjoner, men få virkemidler. Eldreminister Åse Michaelsens (Frp) eldrereform "Leve hele livet" møter både begeistring og skepsis fra organisasjoner.  
9.5 2018 14:54

Må lage eldre­plan for å få nye omsorgs­penger

Pleie og omsorg. Kommunene må lage en plan for å få bukt med problemene i eldreomsorgen for å få sin del av nye øremerkede midler, ifølge et nytt forslag fra regjeringen.
3.5 2018 12:39

Disse bruker mest og minst på omsorg

Pleie og omsorg. Forsand bruker 27.000 kroner per innbygger på omsorg, mens Lyngen bruker 11.000 kroner. Begge skårer godt på Kommunebarometeret for pleie og omsorg.
17.4 2018 15:36

Krever svar om tvangs­flytting

Pleie og omsorg. Likestillings- og diskrimineringsombudet krever svar fra Vågå, som vil tvangsflytte tre leietakere med psykisk utviklingshemning. 
10.4 2018 11:35

Flest foretrekker kommunale syke­hjem

Pleie og omsorg. Flere enn før mener det er best for pasienter og pårørende at sykehjem drives av kommunen, ifølge en ny måling.
9.4 2018 08:12

Ulik praksis for tildeling av BPA

Pleie og omsorg. Stange har innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til like mange personer som Sarpsborg, Rana, Lørenskog, Eidsvoll og Melhus til sammen.
6.4 2018 11:50

Departementet om BPA: – Følger nøye med

Pleie og omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere nye grep for brukerstyrt personlig assistanse, avhengig av hva følgeforskningen kommer fram til.
6.4 2018 11:50

I toppsjiktet med kompetansen mange mangler

Kommunebarometeret. Mens 166 kommuner fortsatt mangler ergoterapeut, har lille Audnedal skaffet seg kompetansen som blir lovpålagt fra 2020. Det er én av årsakene til at kommunen kniver i toppen av Kommunebarometeret for pleie og omsorg.
5.4 2018 15:00

Sider