Pleie og omsorg

Stadig færre bor i syke­hjem

Pleie og omsorg. Drøyt 39.300 personer bodde i sykehjem i 2017. Det er 683 færre enn året før. Samtidig fikk rundt 5.400 flere omsorgstjenester i hjemmet.  
15.3 2018 13:22

Vågå går til retts­sak mot utviklings­hemmete

Jus. Vågå kommune går til rettssak mot tre psykisk utviklingshemmete som ikke vil flytte. Norsk Forbund for Utviklingshemmede mener flyttingen kan være brudd på menneskerettighetene.
14.3 2018 10:49

Eldreminister må bøye seg for stortings­flertallet

Pleie og omsorg. Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) må legge vekk regjeringens plan og gi tilskudd til rehabilitering av sykehjemsplasser også i framtiden.   
14.2 2018 10:48

Sikrer til­skudd til å pusse opp syke­hjem

Pleie og omsorg. Stortingsflertallet vil stanse regjeringens omlegging av investeringstilskuddet. Kommunene skal også i framtiden få tilskudd til å rehabilitere sykehjem. 
1.2 2018 12:26

Vil smøre eldre­reform med omstillings­midler

Politikk. Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) vil gi omstillingsmidler til kommuner som legger om eldreomsorgen i tråd med føringene i regjeringens varslete eldrereform.  
31.1 2018 09:24

Frykter studenter i praksis utsettes for seksuell trakassering

Pleie og omsorg. Sykepleiere var mest utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet på arbeidsplassen i 2016, ifølge SSB. Sykepleierforbundet frykter studenter er ekstra sårbare. 
24.1 2018 08:27

Blågrønt løfte om eldre­ombud

Pleie og omsorg. Høyre, Frp og Venstre er i regjeringsplattformen enige om å opprette et nasjonalt ombud som skal tale eldres sak og sette eldreomsorg på dagsordenen.
16.1 2018 15:00

Inviterer flere til å prøve statlig omsorg

Pleie og omsorg. Den nye Solberg-regjeringen vil utvide forsøket med statlig finansiert omsorg. – Jeg tror flere kommuner vil være interessert i å delta nå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).
15.1 2018 15:57

Lover en myk eldrereform

Pleie og omsorg. Regjeringens kvalitetsreform for eldreomsorgen kommer ikke som en firkantet IKEA-pakke, men skal tilpasses lokale behov og ressurser, varsler statssekretær. 
12.1 2018 12:06

Forskning: 65.000 eldre utsatt for vold

Helse. Ny forskning indikerer at rundt 65.000 personer som bor hjemme, har blitt utsatt for vold eller overgrep etter at de fylte 65 år.
20.12 2017 08:38

Sider