Pleie og omsorg

Må lage eldre­plan for å få nye omsorgs­penger

Pleie og omsorg. Kommunene må lage en plan for å få bukt med problemene i eldreomsorgen for å få sin del av nye øremerkede midler, ifølge et nytt forslag fra regjeringen.
3.5 2018 12:39

Disse bruker mest og minst på omsorg

Pleie og omsorg. Forsand bruker 27.000 kroner per innbygger på omsorg, mens Lyngen bruker 11.000 kroner. Begge skårer godt på Kommunebarometeret for pleie og omsorg.
17.4 2018 15:36

Krever svar om tvangs­flytting

Pleie og omsorg. Likestillings- og diskrimineringsombudet krever svar fra Vågå, som vil tvangsflytte tre leietakere med psykisk utviklingshemning. 
10.4 2018 11:35

Flest foretrekker kommunale syke­hjem

Pleie og omsorg. Flere enn før mener det er best for pasienter og pårørende at sykehjem drives av kommunen, ifølge en ny måling.
9.4 2018 08:12

Ulik praksis for tildeling av BPA

Pleie og omsorg. Stange har innvilget brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til like mange personer som Sarpsborg, Rana, Lørenskog, Eidsvoll og Melhus til sammen.
6.4 2018 11:50

Departementet om BPA: – Følger nøye med

Pleie og omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere nye grep for brukerstyrt personlig assistanse, avhengig av hva følgeforskningen kommer fram til.
6.4 2018 11:50

I toppsjiktet med kompetansen mange mangler

Kommunebarometeret. Mens 166 kommuner fortsatt mangler ergoterapeut, har lille Audnedal skaffet seg kompetansen som blir lovpålagt fra 2020. Det er én av årsakene til at kommunen kniver i toppen av Kommunebarometeret for pleie og omsorg.
5.4 2018 15:00

Kommunene har fått sitt pasient­register

Pleie og omsorg. Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) skal hjelpe kommunene med å planlegge og forbedre sine helse- og omsorgstjenester. 
9.4 2018 09:19

Småkommune lyser ut 13 deltids­stillinger

Pleie og omsorg. Vega kommune skal lyse ut 13 deltidsstillinger som helsefagarbeider. – Ingen jobber ufrivillig deltid, sier ordføreren.
27.3 2018 11:57

Liten ned­gang i private helse­tjenester

Innkjøp. Sju kommuner har overlatt mer enn 20 prosent av driften innen helse og omsorg til private firmaer.
20.3 2018 08:29

Sider