Pleie og omsorg

Landsstyret kritisk til at finansierings­ordning svekkes igjen

Pleie og omsorg. Siden 2016 har endringer i toppfinansieringen gitt kommunene en ekstraregning på 1 milliard. KS' landsstyre er meget kritisk.
Publisert i går, kl. 13.14

Vil heve statusen til eldrerådene

Pleie og omsorg. Tendensen i den demografiske utviklingen er klar: Økt levealder og flere eldre. –   Eldrerådene har aldri vært viktigere, sier Trude Drevland, leder i et aldersvennlig Norge. 
28.10 2019 09:56

Nytt utvalg skal utrede alders­trøbbel i distriktene

Politikk. Hvordan vil stadig eldre befolkning og færre i yrkesaktiv alder påvirke lokalsamfunn i praksis? Det skal et regjeringsoppnevnt utvalg utrede.
18.10 2019 15:24

NKF: Hvert fjerde sykehjem har utvendige feil eller mangler

Pleie og omsorg. Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) er bekymret for tilstanden ved norske sykehjem. De mener vedlikehold må inn i neste års budsjetter. 
17.10 2019 15:24

Setter av 23 mill. til kommuner som vil tenke nytt

Pleie og omsorg. Nytt tilskudd skal få kommuner til å se på nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenesten.
8.10 2019 14:07

Vil bruke 22 millioner mer til omsorgsforsøk

Pleie og omsorg. Regjeringen vil utvide forsøk med statlig finansiert eldreomsorg med seks nye kommuner.
7.10 2019 15:18

BPA-ordningen for funksjonshemmede gjennomgås

Pleie og omsorg. Regjeringen setter ned et utvalg som skal se på den lovfestede ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for personer med nedsatt funksjonsevne.
20.9 2019 13:25

22 av 24 anker dommen i Aleris-saken

Pleie og omsorg. Minst 22 av 24 miljøarbeidere som delvis tapte søksmålene mot velferdskonsernet Stendi (tidligere Aleris) i Oslo tingrett, anker dommen.
18.9 2019 13:46

Antall sykehjems­plasser på stedet hvil i ti år

Pleie og omsorg. Eldrebølgen som er i ferd med å skylle innover Kommune-Norge, vil øke behovet for sykehjemsplasser, ifølge SSB.
18.9 2019 08:14

Fritt bruker­valg i fritt fall

Pleie og omsorg. Regjeringen vil ha mer bruk av fritt brukervalg i hjemmetjenesten, men flere kommuner har valgt å avvikle ordningen.
9.9 2019 07:43

Sider