Pleie og omsorg

Oslo inviterer til privat omsorg, men stiller krav

Pleie og omsorg. Oslos rødgrønne byråd (Ap, SV og MDG) åpner for private aktører i milliardanbud på hjemmetjenester, men stiller Oslomodellens krav til seriøse arbeidsforhold.
3.7 2019 12:32

Vil ha GPS-sporing i alle kom­muner innen 2023

Pleie og omsorg. – GPS-sporing av demenssyke bør være gratis. I løpet av kommende valgperioden bør alle kommuner ha et slikt tilbud på plass, mener generalsekretær Mina Gerhardsen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.
27.6 2019 09:01

– Flere over 80 er «unge» og friske

Pleie og omsorg. Flere «unge» 80-åringer, færre over 85 år, samt generelt bedre helse i befolkningen. Det er SSBs forklaring på at færre i aldersgruppen over 80 år enn før mottar kommunale omsorgstjenester.  
25.6 2019 11:35

Færre over 80 år får omsorgs­tjenester

Pleie og omsorg. Færre over 80 år mottar kommunale omsorgstjenester. Det gjelder både i hjemmet og på institusjon.  
24.6 2019 15:24

Store forskjeller i kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse. Norske innbyggere har samme krav på helse- og omsorgstjenester uavhengig av postadresse, men de kommunale forskjellene er svært store.
20.6 2019 15:12

Fafo: Konkurranse­utsetting er ikke billigere

Oppvekst.  LO-leder Hans-Christian Gabrielsen håper konkurranseutsetting blir en viktig valgkampsak.
29.5 2019 15:46

Flere sier nei til privat velferd i følge rapport

Pleie og omsorg. Både velgere og lokalpolitikere er blitt mer negative til kommersielle velferdsaktører i kommunene de siste årene, viser ny Fafo-undersøkelse. 
29.5 2019 12:00

Tilbyr omsorgs­hotell i gam­melt aldershjem

Pleie og omsorg. Hvis eldre innbyggere i Karmøy føler seg utrygge, kan de bestille rom vegg i vegg med hjemmetjenesten.
10.5 2019 10:09

SSB: Norge vil mangle 28.000 syke­pleiere i 2035

Helse. Ifølge en ny rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) vil Norge i 2035 mangle 28.000 sykepleiere og 18.000 helsefagarbeidere.
9.5 2019 08:25

Eldre på Omsorg+ lar nett­brettet ligge

Pleie og omsorg. Kampen Omsorg+ skal være en spydspiss for velferdsteknologi. Beboerne liker kultur- og aktivitetstilbudet bedre enn smarthusteknologien, viser ny evaluering. 
9.5 2019 10:58

Sider