Pleie og omsorg

Prøveprosjekt har kostet over en halv milliard – brukerne opplever få endringer i omsorgen

Pleie og omsorg. Et forsøksprosjekt har økt omsorgsoverføringene til seks kommuner med 614 millioner kroner over tre år. Men brukerne opplever ikke vesentlige endringer.
13.1 2020 08:41

Unicare gir opp syke­hjems­drift i Oslo

Pleie og omsorg. Det private selskapet Unicare Omsorg, som drifter fem kommunale sykehjem i Oslo, gir opp sin satsing i hovedstaden.
27.11 2019 08:35

Leve hele livet-pris til Karmøy

Helse. – Eldre skal ikke bare overleve, men leve helt til det siste, sa eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp), da hun delte ut den første Leve hele livet-prisen. 
25.11 2019 11:16

Evaluering: Til­skudd gir ikke nok sykehjems­plasser

Pleie og omsorg. Siden 2008 er det gitt tilskudd til 9.700 sykehjemsplasser i norske kommuner, men antallet plasser har bare økt med 435 i samme periode, viser en evaluering.
15.11 2019 14:54

Landsstyret kritisk til at finansierings­ordning svekkes igjen

Pleie og omsorg. Siden 2016 har endringer i toppfinansieringen gitt kommunene en ekstraregning på 1 milliard. KS' landsstyre er meget kritisk.
12.11 2019 13:14

Vil heve statusen til eldrerådene

Pleie og omsorg. Tendensen i den demografiske utviklingen er klar: Økt levealder og flere eldre. –   Eldrerådene har aldri vært viktigere, sier Trude Drevland, leder i et aldersvennlig Norge. 
28.10 2019 09:56

Nytt utvalg skal utrede alders­trøbbel i distriktene

Politikk. Hvordan vil stadig eldre befolkning og færre i yrkesaktiv alder påvirke lokalsamfunn i praksis? Det skal et regjeringsoppnevnt utvalg utrede.
18.10 2019 15:24

NKF: Hvert fjerde sykehjem har utvendige feil eller mangler

Pleie og omsorg. Norsk Kommunalteknisk forening (NKF) er bekymret for tilstanden ved norske sykehjem. De mener vedlikehold må inn i neste års budsjetter. 
17.10 2019 15:24

Setter av 23 mill. til kommuner som vil tenke nytt

Pleie og omsorg. Nytt tilskudd skal få kommuner til å se på nye arbeids- og organisasjonsformer i helse- og omsorgstjenesten.
8.10 2019 14:07

Vil bruke 22 millioner mer til omsorgsforsøk

Pleie og omsorg. Regjeringen vil utvide forsøk med statlig finansiert eldreomsorg med seks nye kommuner.
7.10 2019 15:18

Sider