Plan og stedsutvikling

Frp vil vil ha mer lys i Stav­anger sentrum

Politikk. Som et sikkerhetstiltak for innbyggerne ønsker Frp å skru opp lysstyrken i Stavanger sentrum på nattetid.
7.11 2017 08:21

Oslo vokser – men saktere enn tidligere anslått

Plan og stedsutvikling. Oslo kommer til å få nesten 190.000 flere innbyggere fram til 2040, men befolkningsveksten blir ikke like stor som man så for seg i fjor.
5.10 2017 08:17

Krever pålegg om planer for flom­sikring

Energi og miljø. Kommunene er ikke forberedt på dårligere vær som følge av klimaendringer, mener ingeniørforening - som vil at kommunene skal pålegges å lage planer for flomsikring.
3.10 2017 09:59

Befolkningen delt om bilpolitikk i byene

Energi og miljø. Et flertall på 55 prosent er helt eller delvis enige i at det bør innføres restriksjoner for å få ned bilmengden i byene. 44 prosent står på motsatt side.
4.9 2017 08:44

Utvider granskingen i Tjøme

Plan og stedsutvikling. Granskingen av byggesaksavdelingen i Tjøme har vokst i omfang, fra å omhandle 60 byggesaker til 160. Nå tar også kontrollutvalget saken. Kontrollutvalgsleder mener sakskomplekset er mer enn bare en personalsak.
5.9 2017 11:45

Avtale om grønn vekst under­tegnet i Bergen

Økonomi. Bergen har inngått Norges første såkalte byvekst-avtale og sikrer seg dermed 6 milliarder kroner i statlig støtte.
1.9 2017 12:55

Har utøvd usaklig forskjells­behandling

Plan og stedsutvikling. Staten har utøvd usaklig forskjellsbehandling, konkluderer Sør-Trøndelag tingrett om reguleringsvedtak i bymarka i Trondheim. Sivilombudsmannen sa det samme, uten å bli hørt.   
30.8 2017 08:38

Lav folke­vekst i Oslo kan tvinge bolig­utbyggere til retrett

Plan og stedsutvikling. Befolkningen i Oslo økte med kun 241 personer forrige kvartal. Økonom tror utviklingen vil tvinge boligutbyggere til å endre kurs.
24.8 2017 08:55

Markant nedgang i innsigelses­saker

Plan og stedsutvikling. Nye tall fra Kommunaldepartementet viser et markert fall i antall innsigelsessaker der en offentlig etat eller aktør protesterer mot kommunens planer.
17.8 2017 08:21

Ble varslet om mulig korrupsjon alt i 2015

Styring. Rådmannen i Tjøme har beordret full gransking av byggesaksavdelingen, etter påstander om tette bånd mellom et arkitektfirma og byggesakslederen, samt at han har hatt eget rådgivningsfirma.
7.8 2017 10:12

Sider