Plan og stedsutvikling

Kommunebarometeret 2018 - tabell for saksbehandling

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren saksbehandling i Kommunebarometeret 2018.
4.7 2018 11:39

Hedret for bygginnsats

Styring. Årets kommunevinner av Bygg21-prisen setter standard for effektivt og godt planarbeid, ifølge juryen.
8.6 2018 12:42

Kristiansand er årets attraktive by

Plan og stedsutvikling. Svolvær, Askim og Kristiansand var i finalen til å bli årets attraktive by. Kristiansand gikk av med seieren i år. Utvikling av sentrum og satsing på kultur var avgjørende.
6.6 2018 09:48

Har sendt over 30 hyttesaker til Økokrim

Plan og stedsutvikling. Færder kommune har sendt Økokrim over 30 saker om mulig ulovlig hyttebygging i strandsonen i Vestfold.
24.4 2018 10:12

Tre byer nominert til pris

Plan og stedsutvikling. Askim, Svolvær og Kristiansand er nominert til prisen som Attraktiv by 2018, melder Kommunaldepartementet.
18.4 2018 14:24

Jobber for fortsatt liv i dagens kommune­senter

Video. Hvordan holde liv i gamle kommunesentra, spør små kommuner som skal slå seg sammen med større. Torsdag ble temaet drøftet på en stor konferanse for kommuner som skal slå seg sammen. 
12.4 2018 15:37

Hver sjette kirke truet av flom og skred – graver kan skylles ut

Plan og stedsutvikling. 249 norske kirker ligger i områder med særlig risiko for jord- og flomskred, en risiko som øker utover denne våren etter en svært snørik vinter.
5.4 2018 08:16

Laveste befolknings­vekst på 15 år

Plan og stedsutvikling. Ved inngangen til 2018 bodde det 673.469 innbyggere i Oslo. Folketilveksten i fjor var 6.710 innbyggere, som er den laveste årlige veksten siden 2003.
13.3 2018 10:46

Vil samle kommunale geologidata

Plan og stedsutvikling. Norges geologiske undersøkelse vil samle funnene fra alle grunnundersøkelser i Norge, og oppfordrer kommunene til å levere inn data.
28.2 2018 11:26

Tror ny kommune­lov kan gi bedre planarbeid

Plan og stedsutvikling. Utkastet til ny kommunelov viser lovende takter for forholdet mellom økonomiplanen og kommuneplanens samfunnsdel, sier planekspert Erik Plathe.
13.2 2018 09:59

Sider