Oppvekst

Ny studie: 1 av 20 barn ut­settes for grov vold i hjemmet

Oppvekst. 1 av 20 barn har opplevd alvorlig fysisk vold i hjemmet, mens én av fem har vært utsatt for lugging, klaps og klyping i oppveksten, ifølge en fersk rapport.
19.11 2019 08:19

Forskning: Store for­skjeller i barne­vernets arbeid og vurderinger

Barnevern. – Kan forklare en del av kritikken som har vært rettet mot norsk barnevern både nasjonalt og internasjonalt, sier direktør Mari Trommald i Bufdir.
14.11 2019 12:42

Ny modell skal få bukt med fattig­dom

Oppvekst. Ved å organisere tjenestene på en ny måte, håper Kristiansand kommune å forhindre at lavinntekt i familier går i arv.
11.11 2019 07:37

Sanner: - U­akseptabelt høy bruk av u­faglærte assistenter i mange kommuner

Skole. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) mener bruken av ufaglærte assistenter er uakseptabelt høy. Nå vil han stramme opp regelverket.
8.11 2019 12:10

Ny rapport: 6 suksess­faktorer mot fattigdom

Oppvekst. Fattigdom er i noen kommuner så skambelagt at politikere ikke vil erkjenne at de har et problem. Det kommer fram i en ny rapport.
7.11 2019 11:07

Lier får penger fra private for å hindre frafall

Oppvekst. Lier kommune hadde ikke råd til å betale for kurs i livsmestring for elever på 8. trinn. Så fikk kommunen tre millioner kroner fra privat næringsliv. 
5.11 2019 14:08

Mandal er årets ungdomskommune

Oppvekst. Mandal er en rollemodell for god ungdomsmedvirkning både nasjonalt og internasjonalt, heter det i begrunnelsen fra juryen. 
28.10 2019 14:50

Barnehageansatte sier de trenger mer kompetanse

Oppvekst. Barnehageansatte sier de trenger mer kompetanse på oppfølging av barn med særlige behov, ifølge en ny OECD-undersøkelse.
25.10 2019 08:57

Skole-app ga ut hemmelige opp­lysninger igjen – nå på Øst­landet

Oppvekst. En alenemor i en stor kommune på Østlandet vurderer ifølge NRK å flytte etter at barnefaren via appen Vigilo nylig fikk vite hvilken skole barnet går på.
17.10 2019 07:48

Kripos koblet inn etter at foreldre med besøks­forbud fikk til­gang til skole­app

Skole. Kripos er koblet inn etter at foreldre uten foreldreansvar, som ikke skulle få informasjon om barna, ble lagt til i skoleappen Vigilo i Bergen kommune.
15.10 2019 07:38

Sider