Økonomi

«Rik onkel» stiller krav

Økonomi. Aker-bedriftene er Stords «rike onkel», som strør om seg med pengegaver til lokalsamfunnet. Flyplass og datautstyr til skolene er blant gavene.
17.1 1997 12:00

Stord - et Aker-samfunn på godt og vondt

Økonomi. - Aker-bedriftene på Stord er blitt mer dominerende. Det er både en styrke og en svakhet for lokalsamfunnet, sier ordfører Magne Rommetveit (Ap).
17.1 1997 12:00

Opseth ville redde KO

Politikk. Kjell Opseth samlet tirsdag Kommunal Opplærings eiere for å bli orientert om nedleggelsen. Hastemøtet ble oppfattet som et siste forsøk på å redde KO.
10.1 1997 12:00

«Jeg vil ikke telles!»

Debatt. ofte å legge oss på minnet hva tallene representerer i den virkelige verden, at det er mennesker bak sifrene, skriver Fakhra Salimi.
10.1 1997 12:00

Styrer én av fem arbeidstakere og kroner

Politikk. Som «øverste sjef» for landets kommuner holder KS-leder Halvdan Skard en hånd over 175 milliarder kroner og én av fem norske arbeidstakere. Fjorårets største nederlag for KS-lederen var at 50 av dem ble oppsagt.
10.1 1997 12:00

Årets...

10.1 1997 12:00

1996

Politikk. 1996 var året da kommunene var på alles lepper. Rattsøutvalgets innstilling fikk flere enn kommunalministeren til å interessere seg for inntektssystemet. Og det var kommunene det sto om i Stortingets budsjettkrangel. Til tross for at det ikke var valgår. Selv fylkeskommunen ble «in», i hvert fall i Lillelørdag...
10.1 1997 12:00

«Vestviken» - Norges første regionfylke?

Politikk. Buskerud, Vestfold og Telemark bør slås sammen til én region, mener fylkesrådmann Matz Sandman i Buskerud. Han fremmer forslag om å utrede sammenslåing av de tre fylkene, under navnet «Vestviken».
10.1 1997 12:00

Tønsberg skal trimmes

Økonomi. Politikere og tillitsvalgte i Tønsberg foreslår kommunale innsparinger for 77 millioner kroner. Konkurranseutsetting er blant de mulige virkemidlene.
10.1 1997 12:00

Ekstramilliardene brukes som buffer

Politikk. Stortingets budsjettforlik styrket kommuneøkonomien med 4,8 milliarder kroner. Mange kommuner unngikk dermed oppsigelser av fast ansatte.
10.1 1997 12:00

Sider