Økonomi

Deler ut 458 millioner til hav­bruks­kommunene

Økonomi. 166 kommuner og ti fylkeskommuner får penger fra Havbruksfondet. Sjekk hvor mye din kommune får!
24.10 2019 09:18

– Se langt fram, skaff handlingsrom

Politikerskolen 2019. Lær det viktigste om kommuneøkonomi i Kommunal Rapports politikerskole. Forsker og tidligere økonomisjef Ailin Aastvedt gir nyvalgte lokalpolitikere gode råd.
24.10 2019 10:47

Miljø­direktoratet: Kostnader til over­vann og slokke­vann kan dekkes gjennom gebyr

Økonomi. Men det forutsetter at kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.
24.10 2019 08:22

Nytt utvalg skal utrede alders­trøbbel i distriktene

Politikk. Hvordan vil stadig eldre befolkning og færre i yrkesaktiv alder påvirke lokalsamfunn i praksis? Det skal et regjeringsoppnevnt utvalg utrede.
18.10 2019 15:24

KS-leder: Klokt å skrote nasjonal ramme for vindkraft

Politikk. KS-leder Gunn Marit Helgesen mener det trengs en skikkelig gjennomgang av hele systemet for vindkraftsaker.
18.10 2019 09:54

Må av­lyse konkurranse etter navne­surr

Innkjøp. Innkjøpssamarbeid får pepper av Kofa for uklarhet rundt hvilke kommuner som ville tegne avtale om bedriftshelsetjeneste.
23.10 2019 07:31

Risikerer kraftig fall i driftsresultatet i 2020

Økonomi. Kommunesektorens netto driftsresultat kan ende med å falle fra rundt 2 prosent i 2019 til om lag 0,5 prosent i 2020, om KS-økonomenes foreløpige beregninger slår til. 
14.10 2019 14:35

Pensjon på anbud: Storebrand billigst, men tapte nye Øygarden

Innkjøp. KLP stakk av med seieren i den første anbudskonkurransen etter Storebrands gjeninntreden på markedet for kommunal tjenestepensjon. Tap til tross; Hippe henger ikke med hodet. 
10.10 2019 15:58

Vil bruke 22 millioner mer til omsorgsforsøk

Pleie og omsorg. Regjeringen vil utvide forsøk med statlig finansiert eldreomsorg med seks nye kommuner.
7.10 2019 15:18

Liten kystkommune er vinner i statsbudsjettet

Statsbudsjett. Innbyggerne i lille Flatanger kan glede seg over å være tiltenkt størst vekst i frie inntekter i Kommune-Norge neste år. Sjekk hvordan din kommune kommer ut.  
7.10 2019 12:56

Sider