Økonomi

Politisk sak om uklare penge­overføringer ble skjøvet under teppet

Jus. Advokaten til Eidskog kommune mente at de årlige pengeoverføringene til et aksjeselskap var ulovlige, og at kommunen hadde plikt til å kreve tilbakebetaling. Kommunen tvilte, og la saken død.
20.12 2019 13:59

Slik vil de effektivisere kommune­økonomien

Økonomi. Hele 92 prosent av kommunene planlegger å effektivisere neste år. – Alle steiner skal snus, forteller kommunedirektør Trude Andresen i Øvre Eiker.
19.12 2019 10:24

Bærums økonomi­plan ser 20 år fram i tid

Administrasjon. Mange kommuner er interessert i Bærums investeringsplan, som går lenger fram enn den vanlige fireårsplanen. Kommunen er den eneste med en økonomisk plan som ser 20 år fram.
18.12 2019 08:02

Dette er kommunene med mest skattevekst

Økonomi. En havbrukskommune i Hordaland er blant dem med størst vekst i skatteinntektene i 2019. – Vi har et aktivt og sterkt næringsliv som leverer, sier rådmannen.
18.12 2019 08:02

Så mye skatt fikk kommunene inn

Økonomi. Ferske tall fra SSB viser hvor mye skatt norske kommuner har fått inn så langt i år. – Tallene er veldig gode, sier seniorforsker Kjetil Lie i Telemarksforsking.
16.12 2019 10:19

Slik vil hun skape fram­tidens Karasjok

Styring. Kommunen har ansatt Marit Meløy (41) til å rydde opp i utfordringene. – Jeg skal bo og leve i Karasjok og vil være med å bygge fremtidens Karasjok, sier den nye prosjektlederen.
17.12 2019 08:37

Vil lage Nordlands svar på Monaco

Økonomi. Ordfører Sture Ivar Pedersen (H) i Bø i Vesterålen senker formuesskatten for å tiltrekke seg næringsliv og formuende personer.
13.12 2019 14:11

Søkte om 18,5 millioner kroner, fikk 2 millioner

Økonomi. Nye Hamarøy søkte Kommunaldepartementet om 18,5 millioner kroner i ekstramidler til sammenslåingsprosessen. Det syntes departementet var i meste laget. 
13.12 2019 14:50

Kemner ble Årets kommunal­økonom

Økonomi. Astri Marija Rosenqvist, kemner i Oslo, ble denne uken kåret til Årets kommunaløkonom.
13.12 2019 08:15

Blir lettere å flytte pensjonen

Jus. Kommuner som flytter sin pensjonsordning, får med seg en større del av gevinsten fra gammel til ny leverandør.
12.12 2019 07:57

Sider