Ledelse

Få rådmenn har forhandlingsansvar

Ledelse. I tre av fire kommuner deltar politikerne fremdeles i forhandlingsutvalgene. – La rådmennene overta, anbefaler spesialrådgiver Kåre Kjølle i KS.
5.3 1999 10:41

Kompetansereformen ikke avklart

Ledelse. Kompetansereformen må fases inn gradvis, sier Arntsenutvalget.
5.3 1999 10:39

Lønnsoppgjøret er over før det kom i gang

Ledelse. Null i sentrale tillegg ved kommuneoppgjøret. Kommunene kan heller ikke lokke med lønnshopp for å få tak i folk.
5.3 1999 10:34

Kompetansereformen

Ledelse. 1995: Stortinget ber regjeringen fremme forslag til en handlingsplan for verdiskapning.
26.2 1999 17:31

Strid om kompetansereformen

Ledelse. Kommunene, Norsk Kommuneforbund og LO har vidt forskjellig syn på hvordan etter- og videreutdanningsreformen skal finansieres og hvem som skal styre den.
26.2 1999 17:25

KS likestiller samboende av samme kjønn

Ledelse. Kommunenes gruppelivsforsikring skal gjelde også samboere av samme kjønn. Det er partene blitt enige om.
19.2 1999 18:16

Forhandlingene framover

19.2 1999 17:29

Lokal pott - ikke lokal streikerett

Ledelse. – KS vil følge rådene fra arbeidsgiverkonferansene. Men vi går ikke med på at større lokal pott betyr lokal streikerett, sier forhandlingsleder i KS, Erik Bartnes.
19.2 1999 17:27

- KS har en defensiv lønnspolitikk

Ledelse. Den planlagte satsingen på eldre og psykiatri vil mislykkes, dersom KS ikke tar nødvendige grep som arbeidsgiverorganisasjon.
12.2 1999 13:10

- Ikke én krone til lokale forhandlinger

Ledelse. – Å la all lønnsdannelse skje lokalt, er helt uaktuelt, sier nestleder Bjørg Listein i Norsk Helse- og Sosialforbund. Norges Ingeniør- organisasjon har stikk motsatt oppfatning.
12.2 1999 13:08

Sider