Ledelse

Ikke enige om finansiering av reform

Ledelse. Streik ble avverget mandag da Landsorganisasjonen, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Næringslivets Hovedorganisasjon inngikk tariffavtaler for om lag 300.000 lønnstakere i privat sektor.
12.4 1999 16:12

Flere går til det private

Kultur. Høyere lønn og færre deltidsstillinger blir en hovedsak på Bibliotekarforbundets årsmøte, sier leder Randi Rønningen.
7.4 1999 13:26

Vanskelige vilkår for biblioteksjefene

Ledelse. En tredel av biblioteksjefene er uten fagutdanning, og mange av sjefsstillingene er så små at det er umulig å leve av dem.
7.4 1999 13:23

Lavtlønte blir lønnsvinnere

Ledelse. Overhenget i kommunesektoren og glidningen blir i år 4,69 prosent. Medregnet pensjonsendringer m.v. øker lønnskostnadene med over 5 prosent – uten oppgjør.
7.4 1999 13:14

- KS vil ikke true med konflikt

Ledelse. – Unngå et nasjonalt etter- og videre- utdanningsfond, ta heller konflikt, var kommunenes ordre til KS. Men forhandlingsleder Erik Bartnes vil ikke true med konflikt.
7.4 1999 13:10

Mer til tannlegene

Ledelse. Tannlegene fikk et tillegg som de håper kan virke positivt på rekrutteringen da forhandlingene i voldgiftsnemnda ble avsluttet.
24.3 1999 13:44

Sier opp bonuslønn på SiR

Ledelse. Bioingeniørenes bonusavtale på Sentralsykehuset i Rogaland er sagt opp av fylkeskommunen. Ordningen ble for dyr, mener forhandlingslederen.
24.3 1999 10:50

Bli master i plan

Ledelse. Nå kan du bli master i samfunnsplanlegging. Som første høgskole starter Distriktshøgskolen i Volda et slikt studium i høst.
24.3 1999 10:35

Taperen som vinner mot kommunene

Politikk. – Det handler ikke om å legge skylda på noen, men å plassere et ansvar, sier Ola Ødegaard, generalsekretær i Landsforeningen rettferd for taperne.
24.3 1999 10:28

Hver fjerde kan bli kommuneansatt i år 2030

Ledelse. Hver fjerde sysselsatte vil arbeide i kommunesektoren i år 2030. Det kan bli følgen av eldrebølgen og store vedtatte helsereformer, viser en rapport fra Teknisk beregningsutvalg for kommunesektoren.
23.3 1999 11:18

Sider