Ledelse

KS med EVU-tilbud

Ledelse. Kommunenes Sentralforbund la torsdag 29. april fram sitt tilbud til oppfølging av etter- og videreutdanningsreformen.
29.4 1999 15:18

Kommunene får øke lærernes lønn

Ledelse. Overraskende lærertilbud fra staten: Kommunene får øke lønnen til både skoleledere og undervisningspersonalet lokalt, for å rekruttere og beholde kvalifisert personale. KS og Lærerlaget er positive.
29.4 1999 13:10

De kommuneansatte samordnet kravene

Ledelse. Fagforbundene i kommunesektoren har detaljert kravene. LOK og YS-K fremmer krav som delvis innebærer å gjenopprette Kommunal Opplæring.
28.4 1999 13:49

Kvinnelønn økte mest i fjor

Økonomi. I kommunesektoren fikk kvinnene relativt størst lønnsøkning i løpet av fjoråret.
28.4 1999 12:15

Rettssak i det fjerne

Økonomi. Arbeidsrettssaken mot de 12 KLP-utbryterne kommer tidligst opp sent på høsten, kanskje ikke før neste år.
21.4 1999 18:34

&8211; Kommunene må lære av private

Innkjøp. ISS er et forbilde for hvordan pleie- og omsorgstjenestene kan drives, mener leder Tove Stangnes i Helse- og Sosialforbundet.
21.4 1999 14:13

&8211; Dårligere velferdsordninger i NHO

Innkjøp. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har foreløpig ikke klart å bli enig med NHO om en lønns- og arbeidsavtale for sykepleierne.
21.4 1999 14:07

&8211; Bedre å være i ISS enn kommunen

Ledelse. Mindre slitsom jobb og mer interessante arbeidsoppgaver. Bedre karrieremuligheter, lønn og frynsegoder – hjelpepleier Svein-Rune Bjørkmo får ikke fullrost arbeidsgiveren ISS nok.
21.4 1999 13:54

- Finansieringen må utredes videre

Ledelse. – Finansieringsmodellen for EVU-reformen må utredes videre også i kommunal sektor, sier KS forhandlingsleder Erik Bartnes.
14.4 1999 13:37

- Privat omsorgsfirma bedre arbeidsgiver

Ledelse. Det private firmaet Norlandia Omsorg er en bedre arbeidsgiver enn Trondheim kommune. Derfor bør det få drive to nye sykehjem, mener kommunaldirektør Tor Åm.
14.4 1999 12:42

Sider