Ledelse

Tar "storefri" i fire måneder

Oppvekst. Finn Christenssen tar «storefri» foran PC’en hjemme. Han er én av rektorene i Stavanger som har fått fire måneders permisjon til studier og hvile.
23.6 1999 09:58

Utbrente rektorer

Oppvekst. Rektorflukt og rekruttering av skoleledere er et stort problem over hele landet. Mange steder får man ikke søkere til ledige stillinger. Beordring forekommer til de mest upopulære skolene.
23.6 1999 09:44

KS: Lærerne har selv skylda for lav lønn

Ledelse. Lærerne har seg selv å takke for magre lønnsslipper siden de har prioritert kortere arbeidstid framfor lønn, mener Kommunenes Sentralforbund (KS).
11.6 1999 08:49

Kommunene mest skeptiske til å ansette innvandrere

Ledelse. Ved ansettelser møter innvandrerne mer skepsis hos kommunale enn hos private arbeidsgivere. Det viser en ny rapport fra Utlendingsdirektoratet.
9.6 1999 16:00

- Ledere med innvandrerbakgrunn nødvendig

Ledelse. Filippinske Rowena Teodocio jobber aktivt for å få flere med innvandrerbakgrunn inn i kommunale stillinger. Det er et mål for bydelsadministrasjonen på Grünerløkka i Oslo.
9.6 1999 15:54

Rekrutteringsplaner i bare sju kommuner

Ledelse. KS oppfordret i 1994 kommunene til å lage handlingsplaner for rekruttering av innvandrere. Tre år senere hadde bare sju kommuner laget planer.
9.6 1999 15:50

Inviterer - men må stå i kø

Ledelse. Statssekretær Hans Antonsen i Nærings- og Handelsdepartementet oppfordrer Romerike til å bli mer synlig.
26.5 1999 19:16

Samarbeid og økende selvtillit på Romerike

Ledelse. – Området nord for Romeriksporten og opp til Minnesund blir Norges kraftsentrum nummer 1.
26.5 1999 19:11

YS og AF sammen i én organisasjon

Ledelse. AF og YS planlegger å slå seg sammen til én organisasjon. Den skal være etablert og i full virksomhet før hovedtariffoppgjøret neste år.
21.5 1999 10:15

Sider