Kommunebarometeret

Rekordmange full­fører videre­gående innen fem år

Skole. Nesten 75 prosent av de som begynte på videregående skole i 2012 fullførte innen fem år. Dette er det høyeste tallet som er målt, og en økning på 1,5 prosentpoeng fra i fjor.
29.5 2018 11:31

Følg Måle­konferansen direkte her

Fra redaksjonen. Kommunal Rapport arrangerer tirsdag Målekonferansen 2018. Konferansen kan også følges på nett.
28.5 2018 13:57

Disse bruker mest og minst på omsorg

Pleie og omsorg. Forsand bruker 27.000 kroner per innbygger på omsorg, mens Lyngen bruker 11.000 kroner. Begge skårer godt på Kommunebarometeret for pleie og omsorg.
17.4 2018 15:36

Departementet om BPA: – Følger nøye med

Pleie og omsorg. Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere nye grep for brukerstyrt personlig assistanse, avhengig av hva følgeforskningen kommer fram til.
6.4 2018 11:50

Sider