Kommunebarometeret

I morgen kåres vinneren av Kommunebarometeret 2019

Kommunebarometeret. Den endelige utgaven av Kommunebarometeret 2019 er klar.
1.7 2019 14:14

Kommunebarometeret 2019 - tabell for økonomi

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren økonomi i Kommunebarometeret 2019.
2.7 2019 08:06

Kommunebarometeret 2019 - tabell for vann, avløp og renovasjon

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren vann, avløp og renovasjon i Kommunebarometeret 2019.
2.7 2019 08:04

Kommunebarometeret 2019 - tabell for sosialtjeneste

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren sosialtjeneste i Kommunebarometeret 2019.
2.7 2019 08:05

Kommunebarometeret 2019 - tabell for saksbehandling

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren saksbehandling i Kommunebarometeret 2019.
2.7 2019 08:05

Kommunebarometeret 2019 - tabell for pleie og omsorg

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren pleie og omsorg i Kommunebarometeret 2019.
2.7 2019 08:07

Kommunebarometeret 2019 - tabell for miljø og ressurser

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren miljø og ressurser i Kommunebarometeret 2019.
2.7 2019 08:05

Kommunebarometeret 2019 - tabell for kultur

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren kultur i Kommunebarometeret 2019.
2.7 2019 08:06

Kommunebarometeret 2019 - tabell for kostnadsnivå

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren kostnadsnivå i Kommunebarometeret 2019.
2.7 2019 08:06

Kommunebarometeret 2019 - tabell for helse

Kommunebarometeret. Her finner du oversikten over plasseringen til de enkelte kommunene innen sektoren helse i Kommunebarometeret 2019.
2.7 2019 08:06

Sider