Kommentar

Slaget om Osloskolen

Kommentar. Osloskolen har ry som landets beste. Men nå må utdanningsdirektøren eller skolebyråden ut. Eller begge.
20.9 2018 09:12

De borgerlige tar innpå

Kommentar. Det er borgerlig flertall på fire av de ni nasjonale målingene den siste uka. En drøy uke før valget er resultatet åpent. Frp og Listhaug kan redde regjeringen, men samtidig gjøre det vanskeligere å styre.
1.9 2017 14:34

Rødgrønn re­gjering avhengig av MDG

Kommentar. En ny, rødgrønn regjering er nå avhengig av at Miljøpartiet De Grønne komme over sperregrensen.
25.8 2017 15:23

Krise i Ap – ikke i Norge

Kommentar. Ap klarer ikke å skape kriseforståelse blant velgerne. Derfor har partiet selv havnet i krise.
18.8 2017 14:47

Grensen for korrupsjon blir uklar

Kommentar. Statsadvokaten tok ikke sjansen på å trekke en eks-ordfører til retten for korrupsjon. Gjør påtalemyndigheten grensen for korrupsjon unødig uklar,  eller har mediebelastningen vært stor nok straff i seg selv?
20.12 2016 08:59

KS bør dele offent­lige data kom­munene leverer

Kommentar. Gjennom snart 30 år har KS hegnet om dataene i det såkalte PAI-registeret. Er det noen grunn til at KS ikke skal dele data som er offentlige hos kommunene?
17.11 2016 14:50

Ny lovtekst er slag mot åpen­het og demokrati

Kommentar. Pressen og Justisdepartementet er uvanlige allierte i en kamp mot faretruende hemmelighold i en ny kommunelov.
14.10 2016 07:45

Glem nabo­ens sosial­satser

Kommentar. Politikerne fastsetter sosialsatsene, men det er saksbehandlerne på Nav som avgjør hvor mye den enkelte får i sosialhjelp.
1.9 2016 08:10

Politisk bransje­treff uten kom­muner

Kommentar. Kommunetopper bør plotte Arendalsuka inn i kalenderne sine.
19.8 2016 14:56

Nye grenser på alle nivåer

Kommentar. Grensene i det politiske og administrative norgeskartet er i endring – både på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå. Dagens kaos skal føre til en mer samordnet offentlig sektor.
2.8 2016 13:57

Sider