Jus

Politikerne visste ikke hva de skulle behandle sak om

Jus. Kommunestyret i Sykkylven ble innkalt til møte uten å få vite hva saken gjaldt. – Kanskje vi bare burde gått hjem, sier Olav Harald Ulstein (Frp).
11.12 2018 13:37

Krevde erstatning etter korrupsjons­frifinnelse

Jus. I tingretten ble mannen dømt for korrupsjon, men i ankesaken ble han frifunnet. Da gikk han til sak mot kommunen og krevde erstatning.
10.12 2018 08:22

Oppsagt lærer vant i to rettsinstanser

Jus. En oppsagt lærer i Trøndelag gikk til sak mot kommunen og vant fram både i tingretten og lagmannsretten.
6.12 2018 13:03

Nemnd: Skolen diskrimi­nerte ikke lærer i hånd­hilse-saken

Jus. Vikarlæreren ble forskjellsbehandlet på grunn av religion, men forskjellsbehandlingen var ikke diskriminerende, mener flertallet i Diskrimineringsnemnda.
3.12 2018 11:01

Oslo får hjelp av KS i eiendoms­skatte­sak

Økonomi. KS støtter Oslo kommune og har erklært seg som partshjelp i saken om eiendomsskatt, som er anket til Høyesterett. 
28.11 2018 12:49

Oslo anker dom om eiendomsskatt til Høyesterett

Økonomi. Oslo kommune anker tvistesaken om eiendomsskatt til Høyesterett. Også motparten anker deler av dommen fra Borgarting lagmannsrett.
27.11 2018 13:40

To menn må i fengsel for grov korrupsjon

Jus. En tidligere virksomhetsleder i Nannestad kommune og en medtiltalt leverandør av pumpeutstyr er dømt til tre år og åtte måneders fengsel for korrupsjon.
20.11 2018 08:40

Trekker million­søksmål mot kommune

Jus. En verge og fostermor som saksøkte Grimstad kommune med krav om etterbetaling av lønn og oppreisning, har trukket søksmålet.
15.11 2018 09:48

Krevde 17 millioner av kommunen – fikk null

Jus. Utbygger mente kommunen måtte dekke ekstrautgiftene etter funn av kvikkleire på kommunal grunn. Det sa retten nei til.
15.11 2018 09:14

Frikjenner to for korrupsjon

Jus. Borgarting lagmannsrett har nå frikjent to menn som i Drammen tingrett ble dømt for korrupsjon.
13.11 2018 14:26

Sider