Jus

PST skal kart­legge trusler mot poli­tikere

Jus. Trusler mot politikere er et demokratisk problem, mener PST, som nå skal kartlegge truslene etter oppdrag fra Riksadvokatembetet.
4.2 2019 08:41

Alstahaug vant retts­tvist om til­skudd til privat barne­hage

Jus. Tilskudd skal bare gis for barn som faktisk bruker plassen, konkluderer retten.
1.2 2019 10:50

Verge stjal 200.000 fra utviklings­hemmede – staten gir ikke erstatning

Jus. En verge i Trondheim underslo 200.000 kroner fra kontoen til et utviklingshemmet brødrepar samt 40.000 fra tre andre. Staten vil ikke gi erstatning.
1.2 2019 08:11

Politiet etter­forsker barnehage­dødsfall i Bergen som straffe­sak

Oppvekst. Politiet har avhørt flere personer etter at en ettåring døde i en barnehage i Bergen. De har status som mistenkte etter at saken nå har blitt en straffesak.
31.1 2019 08:42

Elevorganisasjonen anmelder politiet etter narko­aksjon

Jus. Etter at politiet i Drammen nylig hadde en narkoaksjon med hund utenfor Åssiden videregående i Drammen, har Elevorganisasjonen reagert og anmeldt aksjonen.
30.1 2019 10:42

Vil ha kart­legging av korrupsjon

Styring. Norge faller på internasjonal korrupsjonsindeks. 
29.1 2019 10:06

Enda et helse­selskap sak­søkes av ansatte

Jus. Samtidig som rettssaken mot det private helseselskapet Aleris går sin gang, har tre av Fagforbundets medlemmer gått til søksmål mot Heimta Vitale.
28.1 2019 09:02

Høyesterett: Syke­melding gir ikke automatisk rett til syke­penger

Jus. Arbeidsgiveren aksepterte ikke sykmeldingen og skrev til NAV at saken ble oppfattet som trygdesvindel. Nå har Høyesterett avsagt dom i saken. 
24.1 2019 10:26

110-operatører får pensjonere seg ved 60 år

Jus. Tromsø kommune er pålagt å la seks operatører ved alarmsentralen beholde særaldersgrensa.
21.1 2019 09:17

Aleris føler seg stigmatisert av Fagforbundet

Jus. Omsorgsselskapet Aleris finner anklagen om arbeidslivskriminalitet stigmatiserende og feil. Vi har rett til å bruke konsulenter i stedet for ansatte, mener de.
17.1 2019 12:48

Sider