Jus

Henla anmeldelse mot politiker

Jus. Kommunestyremedlem i Sande ble anmeldt av kommunen, men nå har politiet henlagt saken.
9.1 2019 14:28

Ulvekommuner lei nye runder i retten

Jus. Stadig nye runder om ulv i retten skjerper rovdyrkonflikten, mener Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS).
3.1 2019 13:22

Årets lov­endringer for kommunene

Jus. Den største lovendringen for kommunene i 2019 blir den nye kommuneloven, men den trer først i kraft etter valget til høsten.
21.12 2018 15:20

Bergen kommune får straffe­gebyr på 1,6 millioner kroner etter sikkerhets­brist

Jus. Datatilsynet straffer Bergen kommune med et gebyr på 1,6 millioner kroner etter at en elev tok seg inn i skolenes datasystem i sommer.
18.12 2018 14:28

Politikerne visste ikke hva de skulle behandle sak om

Jus. Kommunestyret i Sykkylven ble innkalt til møte uten å få vite hva saken gjaldt. – Kanskje vi bare burde gått hjem, sier Olav Harald Ulstein (Frp).
11.12 2018 13:37

Krevde erstatning etter korrupsjons­frifinnelse

Jus. I tingretten ble mannen dømt for korrupsjon, men i ankesaken ble han frifunnet. Da gikk han til sak mot kommunen og krevde erstatning.
10.12 2018 08:22

Oppsagt lærer vant i to rettsinstanser

Jus. En oppsagt lærer i Trøndelag gikk til sak mot kommunen og vant fram både i tingretten og lagmannsretten.
6.12 2018 13:03

Nemnd: Skolen diskrimi­nerte ikke lærer i hånd­hilse-saken

Jus. Vikarlæreren ble forskjellsbehandlet på grunn av religion, men forskjellsbehandlingen var ikke diskriminerende, mener flertallet i Diskrimineringsnemnda.
3.12 2018 11:01

Oslo får hjelp av KS i eiendoms­skatte­sak

Økonomi. KS støtter Oslo kommune og har erklært seg som partshjelp i saken om eiendomsskatt, som er anket til Høyesterett. 
28.11 2018 12:49

Oslo anker dom om eiendomsskatt til Høyesterett

Økonomi. Oslo kommune anker tvistesaken om eiendomsskatt til Høyesterett. Også motparten anker deler av dommen fra Borgarting lagmannsrett.
27.11 2018 13:40

Sider