Jus

Revisjon under press i Agder

Jus. Revisjon er for dyrt, mener rådmenn og ordførere i deler av Vest-Agder. Nå vil de kutte kostnadene.
21.2 2013 08:54

Klager på IKS må behandles av kommunen

Jus. Styret i et interkommunalt selskap kan ikke være klageinstans for vedtak fattet av selskapet, fastslår Kommunaldepartementet.
11.2 2013 08:35

Forventer å bli tatt alvorlig

Jus. Sivilombudsmann Arne Fliflet forventer at hans kritikk av reguleringsplan i Trondheim blir tatt alvorlig av kommune og fylkesmann.
21.1 2013 12:42

Henlegger sak om sabotasje mot ordfører

Jus. Politiet vil henlegge sak om sabotasje mot ordførerens bil og trusler sendt via e-post. De klarer ikke å finne gjerningsmennene.
18.1 2013 08:53

Må velge nytt kontrollutvalg

Jus. Kommunestyret i Halden må velge nytt kontrollutvalg, fastslår Fylkesmannen i Østfold.
16.1 2013 12:21

Reguleringsplan kan bli stående

Jus. Fylkesmannen og Trondheim kommune vil ikke umiddelbart lytte til sviende kritikk fra Sivilombudsmannen. Dermed kan det ombudsmannen mener er usaklig forskjellsbehandling bli stående.
8.1 2013 07:52

Snedig plan avslørte tyv

Jus. Etter gjentatte tyverier la lensmannen en felle for hjemmehjelpen.
19.12 2012 09:13

Millionbot til TrønderEnergi Nett AS

Jus. Nettselskapet er ilagt én million kroner i overtredelsesgebyr for det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) betrakter som grove brudd på energiloven.
19.12 2012 08:43

Skoleansatt siktet for sex med elev

Jus. En ansatt ved Bardufoss Høgtun videregående skole i Troms er siktet for seksuell omgang med en elev ved skolen. Den ansatte er suspendert fra sin stilling.
21.11 2012 08:49

Ap-politiker voldtektssiktet i Bodø

Jus. En Arbeiderparti-politiker i Bodø er siktet for å ha voldtatt en kvinne i 30-årsalderen.
12.11 2012 08:46

Sider