Jus

Aktor: Helse­opp­lysningene er kjent fra før

Jus. Alle helseopplysningene bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) har publisert, er allerede offentlig kjent. Det konkluderte aktor med i retten i formiddag.
4.9 2015 11:46

Aktor: Dette er taus­hets­belagt

Jus. Dommeren lurer på hvorfor en kommunalt ansatts manglende varsling av flere alvorlige forhold må sladdes som taushetsbelagte opplysninger.
4.9 2015 08:59

Kommune­revisjonen: Psevdo­nymer var ikke nok

Jus. Kommunerevisjonen i Oslo mener rettssaken mot bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) kan være til hjelp for å avgrense hvor langt taushetsplikten går. Revisjonen planla å bruke psevdonymer om pasienter, men fryktet at det ikke var godt nok.
3.9 2015 15:45

Pårørende visste hvem dement pasient var

Jus. Bjørnar Moxnes hevder kommunalt ansatte identifiserte en pasient som beskyldte en hjelpepleier for overgrep, overfor pårørende.
3.9 2015 14:15

Moxnes: Ville gjøre tjeneste­feil kjent for inn­byggerne

Jus. Å hemmeligholde tjenestefeil på et sykehjem i Oslo var ikke nødvendig for å ivareta personvernhensyn, mener bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt), som i dag forklarer seg i Oslo tingrett – tiltalt for brudd på taushetsplikten.
3.9 2015 11:19

Bernt svarer: Ekteskap gir inhabilitet

Jus. Er en toppolitiker gift med en toppleder i et selskap som leverer til kommunen, blir politikeren automatisk inhabil - men bare når sakene angår selskapet sterkt, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
16.3 2015 08:15

– Fikk klær som ikke ble betalt

Jus. Bergens-ordfører Trude Drevland (H) ble i går omtalt i underslagssaken som pågår mot hennes ektemann i Berges tingrett.
27.2 2015 09:26

Fylkesmann: Kan ta bort budsjettmidlar før skulen er lagt ned

Jus. Det er ikkje noko krav om at eit kommunestyre først skal fatte eit vedtak om å leggje ned ein skule, før politikarane vedtek eit budsjett utan løyvingar til skulen, slår fylkesmann fast.
23.2 2015 10:17

Vil skjerpe rådmannens internkontroll

Politikk. Kommunelovutvalget vil gjøre det enklere for rådmannen å drive god internkontroll. Samtidig vurderer utvalget tydeligere krav i kommuneloven til hva internkontrollen skal inneholde.
5.2 2015 10:30

Rana-munnkurv i strid med loven

Jus. Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger fastslår at en kommunalt ansatt lege var i sin fulle rett til å kritisere kommuneledelsens budsjettforslag offentlig. Nå gjør Rana kommune full retrett.
30.9 2014 10:48

Sider