Jus

Momsspalten: Snur om foreldelse

Jus. Kommunal Rapport introduserer i dag en ny spalte om momsspørsmål for kommunesektoren. Kommunene skal ikke lenger gå glipp av momsrefusjon hvis leverandører somler eller roter med fakturaene.
11.1 2016 08:33

Lot ønsket om avklaringer vike i mobbesak

Jus. I løpet av romjulen gjorde Malvik-ordfører Ingrid Aune (Ap) helomvending i den såkalte mobbesaken i Malvik. Nå håper hun dommen bidrar til å styrke antimobbearbeidet i Kommune-Norge.
6.1 2016 15:49

Måtte velge formann­skap på nytt

Jus. Formannskapet i Marker kommune i Østfold med fem menn og to kvinner var ulovlig sammensatt, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen i Østfold. I dag har Marker fortsatt fem menn og to kvinner i formannskapet, men denne gang er utvalget lovlig sammensatt.
23.12 2015 10:53

- Anken har vekket sinne

Jus. – Som folkevalgt er dette kanskje det tøffeste vedtaket å kunne støtte, mener Høyres Eva Lundemo, etter at et knepent flertall i Malvik formannskap vedtok å anke mobbedom.
22.12 2015 10:55

Unntar asyl­mottak fra bygge­saks­behandling

Jus. Regjeringen vedtok i dag en ny forskrift som gir Kommunaldepartementet fullmakt til å unnta asylmottak midlertidig fra byggesaksbehandling.
27.11 2015 15:24

Utred­ning av kommune­loven utsatt

Jus. Kommunelovutvalget skulle levert sin utredning i løpet av året, men får nå utsatt frist til påske neste år.
23.10 2015 13:28

Forsvarer: Bare lov­brudd hvis ukjente kan iden­ti­fisere

Jus. Bare dersom personer som ikke kjenner saken greier å nøste seg fram til hvem opplysningene i den såkalte Lindeberg-saken gjelder, har bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) brutt taushetsplikten. Det mener forsvarer Harald Stabell.
7.9 2015 13:10

Aktor: Avis­omtale opp­hever ikke taus­hets­plikten

Jus. Det at helseopplysninger om en pasient har stått i en avis opphever ikke forvaltningens taushetsplikt, mener aktor Christer Gangsø. Han ber retten om å dømme bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) i henhold til tiltalen.
7.9 2015 11:56

Mener grunn­laget for til­talen er borte

Jus. Bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) øyner håp om full frifinnelse, og mener grunnlaget for tiltalen falt bort i løpet av andre dag i rettssalen.
4.9 2015 18:32

Aktor: Helse­opp­lysningene er kjent fra før

Jus. Alle helseopplysningene bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) har publisert, er allerede offentlig kjent. Det konkluderte aktor med i retten i formiddag.
4.9 2015 11:46

Sider