Jus

Mener forslag til vergemålslov ikke går langt nok

Jus. Fylkesmennene varsler at endringene i vergemålsloven går for langt, vil belaste kommunene og truer rettssikkerheten. Uloba mener at rettssikkerheten er truet fordi lovendringene ikke går langt nok. 
1.3 2019 08:22

Riksadvokaten vil slå ned på trusler mot politikere

Jus. Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil at påtalemyndigheten skal slå kraftigere ned på dem som truer politikere eller forsøker å kneble samfunnsdebatten.
26.2 2019 13:31

Omsorgs­firma stevner Lenvik i helse­kjøp­saken

Innkjøp. Bo og Bistand AS krever erstatning fra Lenvik kommune etter at kommunen ga millionoppdrag til et firma der rådmannens sønn var involvert.
26.2 2019 08:13

- Kommunen gjorde flere og klare feil ved nedbemanningen

Jus. Oppsigelsen av to personer ved eiendomsforvaltningen i Time kommune var ikke forsvarlig eller tilstrekkelig saklig begrunnet, mener tingretten.
21.2 2019 08:20

Tapte krav om å få dekket utgifter til privat avlastning

Jus. Foreldre til funksjonshemmet gutt mente kommunens tjenester var uforsvarlige og kjøpte tjenester privat. Men foreldrene har ikke rett til å få utgiftene dekket, mener lagmannsretten.
19.2 2019 07:42

Krevde 10 mill. fra rådgiveren, fikk null

Jus. Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS mente rådgiverne i Rambøll ikke ga de rådene de burde, og krevde 10,3 millioner kroner i erstatning. Men lagmannsretten sier nei.
15.2 2019 09:49

54-åring dømt for grov korrupsjon i byggesak

Jus. Borgarting lagmannsrett opprettholder straffen fra tingretten på ett år og ni måneders fengsel for en 54-åring i Drammen som nå er dømt for grov korrupsjon.
12.2 2019 10:11

Tolga-brødrene vurderer erstatningskrav

Jus. Granskingsrapporten i Tolga-saken gir ikke alle svar, mener Holøyen-brødrenes advokat Nicolai Skjerdal. – Et erstatningskrav ligger trolig i løypa, sier han.
11.2 2019 15:31

Aksjeeiere i Hafslund får langt mer for aksjene sine

Jus. 1.500 aksjeeiere i Hafslund får 50 kroner mer for aksjene enn Oslo kommune ville betale.
11.2 2019 15:22

Skal sjekke 18.000 vergemål for frivillighet

Styring. 18.000 personer med verger får nå spørsmål om vergemålet er opprettet mot deres vilje.
11.2 2019 12:48

Sider