Jus

Ønsker at det skal bli lov­pålagt å skrive klart og tydelig

Jus. Det kan snart bli et lovkrav at kommune og stat uttrykker seg klart og presist når de henvender seg til innbyggerne.
27.3 2019 14:21

Ting­retten: Tromsø hevet kontrakt urettmessig

Jus. Tromsø hevet en kontrakt urettmessig mener tingretten i Nord-Troms og dømmer kommunen til å betale entreprenøren nesten 13 millioner kroner, samt saksomkostninger på rundt 4 millioner.
26.3 2019 08:36

Sivilombudsmannen: Feil å av­vise klage på eiendoms­skatt

Jus. Sivilombudsmannen ber om at Grimstad kommune snarest realitetsbehandler en klage på eiendomsskatt hvor de bare gjenbrukte et tidligere svar. 
21.3 2019 15:48

Holdt dokumenter om rådmannsstrid hemmelig i 11 måneder

Jus. Dokumenter knyttet til en flerårig strid mellom Kvænangens rådmann og ordfører ble holdt unna offentligheten i nesten ett år. Først nå gir kommunen slipp på dokumentene.
21.3 2019 10:01

Mener munn­kurv i slutt­avtaler bryter med ytrings­friheten

Åpenhet. Sluttavtalen mellom kommunen og kommunaldirektøren skulle være hemmelig, og partene forbys negativ omtale av hverandre. Ikke uvanlig mener kommunen. Brudd på ytringsfriheten mener jusseksperter.
20.3 2019 14:22

Tapte anke i millionsøksmål

Jus. Balsfjord kommune må ut med 2,6 millioner kroner til omsorgsfirma for en bruker de ikke hadde ansvar for.
18.3 2019 08:04

Minst 220 har meldt fra om uønsket verge­mål

Jus. 220 personer har meldt fra til fylkesmennene at de har fått oppnevnt verge mot egen vilje. Antallet kan bli oppjustert.
14.3 2019 16:07

Ber om at fjelloven skal gjelde i Nord­land og Troms

Jus. Flere kommuner i Nordland og Troms ønsker større lokal innflytelse over statens grunn.
14.3 2019 14:51

Eksrådmann tar krav om etter­lønn til lag­manns­retten

Jus. Heidi Vildskog, rådmann i Spydeberg fram til sommeren 2017, tapte i tingretten. Nå blir det ankesak i lagmannsretten.
13.3 2019 09:19

Anker sak mot tvangs­innløste små­aksjonærer i Hafslund

Jus. Oslo kommune vil anke skjønnsvurderingen fra februar, der Oslo tingrett kom fram til at verdien på de tvangsinnløste Hafslund-aksjene burde være 147,13 kroner.
12.3 2019 11:06

Sider