Jus

Eksrådmann tar krav om etter­lønn til lag­manns­retten

Jus. Heidi Vildskog, rådmann i Spydeberg fram til sommeren 2017, tapte i tingretten. Nå blir det ankesak i lagmannsretten.
13.3 2019 09:19

Anker sak mot tvangs­innløste små­aksjonærer i Hafslund

Jus. Oslo kommune vil anke skjønnsvurderingen fra februar, der Oslo tingrett kom fram til at verdien på de tvangsinnløste Hafslund-aksjene burde være 147,13 kroner.
12.3 2019 11:06

Herøy dømt til å betale 6,9 millioner i gebyr

Jus. Hålogaland lagmannsrett mener mener at det er sannsynlig at hele anbudet var rigget.
13.3 2019 08:24

Miljødirektoratet advarer mot uheldig rolle­blanding

Jus. Et forslag om hvordan fjelloppsynet skal drive oppsyn fører til en uheldig rolleblanding som gjør at det kan stilles spørsmål ved oppsynets habilitet, mener Miljødirektoratet. Også Økokrim setter foten ned.
6.3 2019 14:00

Slakter forslag til ny fjellov

Jus. Målet med en ny fjellov skulle være forenkling, men Statskog mener forslaget som nå foreligger, i svært liten grad representerer forenkling, modernisering eller avbyråkratisering.
5.3 2019 13:54

– Rettssikkerheten kan bli svekket

Jus. Advokatforeningen mener forslaget til ny fjellov er egnet til å svekke rettssikkerheten til brukere og rettighetshavere i statsallmenningene. Heller ikke Justisdepartementet er fornøyd.
4.3 2019 15:13

Mener forslag til vergemålslov ikke går langt nok

Jus. Fylkesmennene varsler at endringene i vergemålsloven går for langt, vil belaste kommunene og truer rettssikkerheten. Uloba mener at rettssikkerheten er truet fordi lovendringene ikke går langt nok. 
1.3 2019 08:22

Riksadvokaten vil slå ned på trusler mot politikere

Jus. Riksadvokat Tor-Aksel Busch vil at påtalemyndigheten skal slå kraftigere ned på dem som truer politikere eller forsøker å kneble samfunnsdebatten.
26.2 2019 13:31

Omsorgs­firma stevner Lenvik i helse­kjøp­saken

Innkjøp. Bo og Bistand AS krever erstatning fra Lenvik kommune etter at kommunen ga millionoppdrag til et firma der rådmannens sønn var involvert.
26.2 2019 08:13

- Kommunen gjorde flere og klare feil ved nedbemanningen

Jus. Oppsigelsen av to personer ved eiendomsforvaltningen i Time kommune var ikke forsvarlig eller tilstrekkelig saklig begrunnet, mener tingretten.
21.2 2019 08:20

Sider