Jus

Rådmann refser kontrollutvalg

Jus. Kontrollutvalget i Tysfjord kritiserte kommuneansatt i protokoll. Utvalget har gått for langt, mener rådmann Oddbjørn Nilsen.
12.4 2016 08:43

Mener nye regler umyndig­gjør velgere

Jus. Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt kritiserer lovforslaget som lovliggjør indirekte valg av kommunestyre ved sammenslåinger. Han mener mange kommuner har støttet forslaget fordi de frykter velgernes reaksjon på sammenslåingen.
8.4 2016 08:19

Skrinlegger byregjeringen i Oslo

Jus. Oslos byråd har ikke adgang til å kalle seg byregjering, og Raymond Johansen (Ap) kan ikke være byregjeringsleder, slår Kommunaldepartementet fast.
4.4 2016 13:16

Lover ikke lov­for­slag denne peri­oden

Jus. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) vil ikke love at regjeringen kommer med forslag til ny kommunelov i denne perioden.
11.3 2016 11:07

Nei til by­regjer­ing - Raymond gir seg ikke

Jus. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo vil ikke endre byregjering-navnet selv om et delt lovutvalg gir råd om det.
10.3 2016 16:22

Flertall vil ha Lex Øygard

Jus. Flertallet i kommunelovutvalget vil utvide muligheten til å suspendere ordførere og frata dem vervet. Ole Gustav Narud i mindretallet vil ikke ha noen "Lex Øygard".
10.3 2016 15:03

Vil styr­ke lokalt selv­styre i kom­mune­loven

Jus. Kommunelovutvalgets utredning legges fram nå i formiddag. Utvalget foreslår å styrke det lokale selvstyrets stilling i sitt forslag til helt ny kommunelov.
10.3 2016 11:32

KS glad for lokal­demo­krati i Grunn­loven

Jus. KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) er glad for at lokaldemokratiet ser ut til å få en plass i Grunnloven, men uttrykker også skuffelse over begrensningene stortingsflertallet legger.
3.3 2016 08:22

Lokal­demo­kratiet trolig inn i Grunn­loven

Jus. Det ser ut til å bli stort nok flertall for å grunnlovsfeste lokaldemokratiet i Stortinget.
1.3 2016 11:33

Strippe­klubb fikk nei av Høyesterett

Jus. Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, er strålende fornøyd etter at strippeklubben Money Talks fikk endelig nei til skjenkebevilling i Høyesterett.
14.2 2016 08:01

Sider