Jus

Flertall vil ha Lex Øygard

Jus. Flertallet i kommunelovutvalget vil utvide muligheten til å suspendere ordførere og frata dem vervet. Ole Gustav Narud i mindretallet vil ikke ha noen "Lex Øygard".
10.3 2016 15:03

Vil styr­ke lokalt selv­styre i kom­mune­loven

Jus. Kommunelovutvalgets utredning legges fram nå i formiddag. Utvalget foreslår å styrke det lokale selvstyrets stilling i sitt forslag til helt ny kommunelov.
10.3 2016 11:32

KS glad for lokal­demo­krati i Grunn­loven

Jus. KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) er glad for at lokaldemokratiet ser ut til å få en plass i Grunnloven, men uttrykker også skuffelse over begrensningene stortingsflertallet legger.
3.3 2016 08:22

Lokal­demo­kratiet trolig inn i Grunn­loven

Jus. Det ser ut til å bli stort nok flertall for å grunnlovsfeste lokaldemokratiet i Stortinget.
1.3 2016 11:33

Strippe­klubb fikk nei av Høyesterett

Jus. Ordfører i Sandnes, Stanley Wirak, er strålende fornøyd etter at strippeklubben Money Talks fikk endelig nei til skjenkebevilling i Høyesterett.
14.2 2016 08:01

Momsspalten: Snur om foreldelse

Jus. Kommunal Rapport introduserer i dag en ny spalte om momsspørsmål for kommunesektoren. Kommunene skal ikke lenger gå glipp av momsrefusjon hvis leverandører somler eller roter med fakturaene.
11.1 2016 08:33

Lot ønsket om avklaringer vike i mobbesak

Jus. I løpet av romjulen gjorde Malvik-ordfører Ingrid Aune (Ap) helomvending i den såkalte mobbesaken i Malvik. Nå håper hun dommen bidrar til å styrke antimobbearbeidet i Kommune-Norge.
6.1 2016 15:49

Måtte velge formann­skap på nytt

Jus. Formannskapet i Marker kommune i Østfold med fem menn og to kvinner var ulovlig sammensatt, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Fylkesmannen i Østfold. I dag har Marker fortsatt fem menn og to kvinner i formannskapet, men denne gang er utvalget lovlig sammensatt.
23.12 2015 10:53

- Anken har vekket sinne

Jus. – Som folkevalgt er dette kanskje det tøffeste vedtaket å kunne støtte, mener Høyres Eva Lundemo, etter at et knepent flertall i Malvik formannskap vedtok å anke mobbedom.
22.12 2015 10:55

Unntar asyl­mottak fra bygge­saks­behandling

Jus. Regjeringen vedtok i dag en ny forskrift som gir Kommunaldepartementet fullmakt til å unnta asylmottak midlertidig fra byggesaksbehandling.
27.11 2015 15:24

Sider