Jus

Sp-ordfører for å legge ned lens­manns­kontoret

Jus. Det er greit å miste lensmannskontoret så lenge politibiler patruljerer jevnlig i kommunen, mener Sp-ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen. 
27.10 2016 10:34

Hardt ut mot munn­kurv for politikere

Jus. Presseorganisasjonene står samlet i kritikken mot kommunelovutvalgets forslag om å pålegge politikere taushetsplikt om offentlige opplysninger. 
7.10 2016 09:00

Overgreps­siktet politiker trekker seg fra alle verv

Jus. En KrF-politiker som er siktet for overgrep mot flere barn, har trukket seg fra alle sine verv i partiet og søker nå permisjon fra politiske verv i kommunen.
9.8 2016 08:27

Godtar ikke gebyr etter byggestrid

Jus. Da det viste seg at utbyggingsprosjektet ble for svært, valgte politikerne i Moss å ilegge tiltakshaveren og to arkitektfirmaer overtredelsesgebyr. Firmaene vil motsette seg gebyrene.
5.8 2016 15:07

Spør San­ner om «skan­dale­møte»

Jus. Helge André Njåstad (Frp), leder i Stortingets kommunalkomité, ber kommunalministeren vurdere det han kaller et «skandalemøte» om sammenslåing i Rømskog. En representant ble erklært inhabil, og det avgjorde utfallet.
23.6 2016 08:14

Var ugild i referatsak

Jus. Kommunestyret meinte ein representant ikkje var ugild i ei sak om dottera - sidan saka berre var ein referatsak. Slik er det ikkje, slår Fylkesmannen fast.
23.5 2016 12:12

Kommune avviser erstat­nings­krav på 50 millioner

Innkjøp. Alstahaug kommune ga ifølge utbyggerfirmaet TBA Invest Holding AS (TBA) fordeler verdt 30 millioner kroner til bedriften ordføreren har en lederstilling i. Kommunen avviser påstanden.
20.5 2016 15:09

Adva­rer mot å bryte Grunn­loven

Jus. Professor Eivind Smith advarer Stortinget mot å bryte grunnlovsbestemmelsen om lokalt selvstyre som ble vedtatt for knapt to måneder siden.
18.5 2016 11:58

Eks-ordfører kan bli advokat­leder

Jus. Jens Johan Hjort, tidligere Høyre-ordfører i Tromsø, er innstilt som ny leder av Advokatforeningen.
4.5 2016 08:41

Renovasjons­firma tapte millionsak

Innkjøp. Kommune ble møtt med erstatningskrav på 20 millioner kroner etter renovasjonsanbud, men vant i tingretten. Nå kan saken bli anket videre i rettsapparatet.
6.5 2016 08:41

Sider