Jus

Unntar asyl­mottak fra bygge­saks­behandling

Jus. Regjeringen vedtok i dag en ny forskrift som gir Kommunaldepartementet fullmakt til å unnta asylmottak midlertidig fra byggesaksbehandling.
27.11 2015 15:24

Utred­ning av kommune­loven utsatt

Jus. Kommunelovutvalget skulle levert sin utredning i løpet av året, men får nå utsatt frist til påske neste år.
23.10 2015 13:28

Forsvarer: Bare lov­brudd hvis ukjente kan iden­ti­fisere

Jus. Bare dersom personer som ikke kjenner saken greier å nøste seg fram til hvem opplysningene i den såkalte Lindeberg-saken gjelder, har bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) brutt taushetsplikten. Det mener forsvarer Harald Stabell.
7.9 2015 13:10

Aktor: Avis­omtale opp­hever ikke taus­hets­plikten

Jus. Det at helseopplysninger om en pasient har stått i en avis opphever ikke forvaltningens taushetsplikt, mener aktor Christer Gangsø. Han ber retten om å dømme bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) i henhold til tiltalen.
7.9 2015 11:56

Mener grunn­laget for til­talen er borte

Jus. Bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) øyner håp om full frifinnelse, og mener grunnlaget for tiltalen falt bort i løpet av andre dag i rettssalen.
4.9 2015 18:32

Aktor: Helse­opp­lysningene er kjent fra før

Jus. Alle helseopplysningene bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) har publisert, er allerede offentlig kjent. Det konkluderte aktor med i retten i formiddag.
4.9 2015 11:46

Aktor: Dette er taus­hets­belagt

Jus. Dommeren lurer på hvorfor en kommunalt ansatts manglende varsling av flere alvorlige forhold må sladdes som taushetsbelagte opplysninger.
4.9 2015 08:59

Kommune­revisjonen: Psevdo­nymer var ikke nok

Jus. Kommunerevisjonen i Oslo mener rettssaken mot bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt) kan være til hjelp for å avgrense hvor langt taushetsplikten går. Revisjonen planla å bruke psevdonymer om pasienter, men fryktet at det ikke var godt nok.
3.9 2015 15:45

Pårørende visste hvem dement pasient var

Jus. Bjørnar Moxnes hevder kommunalt ansatte identifiserte en pasient som beskyldte en hjelpepleier for overgrep, overfor pårørende.
3.9 2015 14:15

Moxnes: Ville gjøre tjeneste­feil kjent for inn­byggerne

Jus. Å hemmeligholde tjenestefeil på et sykehjem i Oslo var ikke nødvendig for å ivareta personvernhensyn, mener bystyremedlem Bjørnar Moxnes (Rødt), som i dag forklarer seg i Oslo tingrett – tiltalt for brudd på taushetsplikten.
3.9 2015 11:19

Sider