Jus

– Brøt loven da de sa opp rådmann

Jus. Sør-Aurdal kommune brøt kommuneloven da den sa opp rådmannen, ifølge jussprofessor Jan Fridtjof Bernt.- Å journalføre møteinnkallingen i postlisten, er ikke tilstrekkelig for å oppfylle lovens krav om kunngjøring, sier han.
17.3 2017 12:20

Sykehjem i Stavanger forventer medhold

Jus. Et sykehjem i Stavanger mener EU-kjennelsen om at bedrifter kan forby sine ansatte å bruke synlige religiøse symboler på jobb, er en full seier.
14.3 2017 14:32

Skal få ta tvister med staten til retten

Jus. Regjeringen foreslår nå å lovfeste kommuners mulighet til å bringe uenighet med staten inn til avgjørelse i domstolene. KS jubler for gjennomslag.  
13.3 2017 10:59

Strammer inn på bygging i strand­sonen

Jus. Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen skal også gjelde i områder med gamle reguleringsplaner uten byggegrense, presiserer Kommunaldepartementet.
9.3 2017 12:15

Vurderer å boi­kotte sam­arbeids­møter

Jus. Ordfører Astrid Hilde (Ap) i Søgne vurderer å boikotte uformelle samarbeidsmøter mellom politikere og administrasjon, fordi hun mener de er ulovlige.  
17.2 2017 10:35

Tingrett: Kommune hadde rett til å si opp fastlege

Helse. En fastlege kan ikke nekte å sette inn prevensjonsmidlet spiral hos kvinner ved å vise til et samvittighetsargument, slår Aust-Telemark tingrett fast.
9.2 2017 12:49

Erstatningsspørsmål for AUF-ere opp i Høyesterett

Jus. Høyesterett skal denne uka avgjøre om tre AUF-ere som var på landsiden i Utvika 22. juli 2011, har krav på voldsoffererstatning.
23.1 2017 08:32

Ordfører fri­funnet for ære­krenkelser

Jus. Moss-ordfører Tage Pettersen (H) er i Fredrikstad tingrett frifunnet for ærekrenkende pressemelding. Saken er anket.
18.11 2016 08:33

Skal vurdere om ulovlig vedtak ble lovlig

Jus. Fylkesmannen i Nordland må vurdere om et vedtak som skulle gjøre et ulovlig vedtak lovlig, også er ulovlig. Mindretallet i Tysfjord krever lovlighetskontroll etter omstridt skolevedtak.  
17.11 2016 08:19

KS vil la advokatene snakke bak lukkete dører

Jus. Dørene skal kunne lukkes når advokatene møter politikerne, mener KS – uansett hva saken handler om. Organisasjonen mener likevel forslaget til ny kommunelov øker åpenheten.
28.10 2016 14:44

Sider