Jus

Åpent i seks tingretter

Jus. Tingretten i seks av de største byene holder åpent når dommen i 22. juli-rettssaken leses opp i dag. Dommerne har funnet Anders Behring Breivik tilregnelig, og han dømmes til 21 års forvaring.
24.8 2012 08:15

Ankesak mot Miss Danmark starter idag

Jus. Hadde Sandefjord kommune strødd den desemberdagen Miss Danmark skled og slo seg på byens torg? Tingretten mente nei. I dag starter ankesaken i Agder lagmannsrett.
21.8 2012 09:01

Henlegger anmeldelse fra Rita Ottervik

Jus. Tidligere i år anmeldte ordføreren i Trondheim en kvinne for å ha fremsatt trusler. Nå har politiet henlagt saken.
17.8 2012 11:21

Helsesjef og varaordfører på en gang

Jus. Varaordføreren i Valle får kritikk fra opposisjonen etter å ha takket ja til stillingen som leder for en nyopprettet, felles helsetjeneste for Valle og Bykle.
16.8 2012 08:55

Angriper rådmann for habilitetsbrudd

Jus. Rådmann gikk inn for at studiekamerat skulle få godkjent dispensasjonssøknad. Nå beskyldes han for kameraderi, og saken kommer opp på nytt.
27.7 2012 09:43

Oslo på kollisjonskurs med kommuneloven

Jus. I Oslo tilsidesettes bystyrevedtak av komiteene. Både byråd og kontrollutvalgsleder mener praksisen er uproblematisk. Det gjør ikke kommunelovekspert Oddvar Overå. Nå vil komitéleder ha praksisen vurdert.
25.5 2012 08:36

Professor: – Uforsvarlig saksbehandling

Jus. Dersom vurderingen av Audun Lysbakkens habilitet ikke ble gjennomført av jurister, var saksbehandlingen uforsvarlig, mener professor i offentlig rett, Jan Fridthjof Bernt.
6.3 2012 08:25

Sider