Jus

Ber om to og et halvt år for Øygard

Jus. Statsadvokat Thorbjørn Klundseter la i Høyesterett i dag ned påstand om to år og seks måneders fengsel for Rune Øygard.
19.9 2013 13:01

Høyesterett vil prøve drosjeløyve-sak

Jus. Høyesterett vil behandle en anke fra fire drosjeeiere i Oslo som ble fratatt sine løyver av Oslo kommune i forbindelse med den såkalte drosjesvindelsaken.
6.8 2013 08:33

Vil ha turiståpent på søndag

Jus. Oslo og Bergen vil søke fylkesmannen om å få status som «typisk turiststed», slik at butikkene kan ha åpent på søndager.
2.8 2013 09:08

Anker rasdom

Jus. Kommune anker for å slippe erstatning på 10 millioner kroner etter utbygging i rasfarlig område.
24.7 2013 12:15

Uten varaordfører på grunn av formalfeil

Jus. Hokus pokus, filiokus. Uten at de visste det selv, fant kommunestyret i Hyllestad den magiske oppskriften på hvordan gå fra én til ingen varaordfører.
23.7 2013 10:29

Eneste politiker i lovutvalg

Jus. Ole Gustav Narud (Sp) fra Åmot er eneste aktive politiker som er funnet verdig en plass i det nye kommunelovutvalget.
28.6 2013 17:12

Skal lage ny kommunelov

Jus. Tidligere fylkesmann Oddvar Flæte skal lede utvalget som skal foreslå ny kommunelov.
21.6 2013 11:58

Må journalføre dokumenter fra skjermen

Jus. Riksarkivet går til kraftig motmæle mot Innovasjon Norges brev til Kommune-Norge med påstander om hvordan journalføringsreglene skal praktiseres.
30.5 2013 15:48

- Ulovlig å kreve fast mal for budsjettforslag

Jus. Formannskapet nektet å distribuere budsjettforslaget til innbyggerne, fordi konsekvensene ikke var spesifisert godt nok. Ulovlig praksis, slår Fylkesmannen fast.
3.5 2013 16:01

Vil ha klarere fylkesmenn

Jus. Fylkesmennene må begrunne klarere hvorfor de overprøver kommunenes vedtak. Det var KS og Kommunaldepartementet enige om på seminar om ny rapport i dag.
26.4 2013 14:51

Sider