Jus

Tingrett: Kommune hadde rett til å si opp fastlege

Helse. En fastlege kan ikke nekte å sette inn prevensjonsmidlet spiral hos kvinner ved å vise til et samvittighetsargument, slår Aust-Telemark tingrett fast.
9.2 2017 12:49

Erstatningsspørsmål for AUF-ere opp i Høyesterett

Jus. Høyesterett skal denne uka avgjøre om tre AUF-ere som var på landsiden i Utvika 22. juli 2011, har krav på voldsoffererstatning.
23.1 2017 08:32

Ordfører fri­funnet for ære­krenkelser

Jus. Moss-ordfører Tage Pettersen (H) er i Fredrikstad tingrett frifunnet for ærekrenkende pressemelding. Saken er anket.
18.11 2016 08:33

Skal vurdere om ulovlig vedtak ble lovlig

Jus. Fylkesmannen i Nordland må vurdere om et vedtak som skulle gjøre et ulovlig vedtak lovlig, også er ulovlig. Mindretallet i Tysfjord krever lovlighetskontroll etter omstridt skolevedtak.  
17.11 2016 08:19

KS vil la advokatene snakke bak lukkete dører

Jus. Dørene skal kunne lukkes når advokatene møter politikerne, mener KS – uansett hva saken handler om. Organisasjonen mener likevel forslaget til ny kommunelov øker åpenheten.
28.10 2016 14:44

Sp-ordfører for å legge ned lens­manns­kontoret

Jus. Det er greit å miste lensmannskontoret så lenge politibiler patruljerer jevnlig i kommunen, mener Sp-ordfører Jan Håvard Refsethås i Holtålen. 
27.10 2016 10:34

Hardt ut mot munn­kurv for politikere

Jus. Presseorganisasjonene står samlet i kritikken mot kommunelovutvalgets forslag om å pålegge politikere taushetsplikt om offentlige opplysninger. 
7.10 2016 09:00

Overgreps­siktet politiker trekker seg fra alle verv

Jus. En KrF-politiker som er siktet for overgrep mot flere barn, har trukket seg fra alle sine verv i partiet og søker nå permisjon fra politiske verv i kommunen.
9.8 2016 08:27

Godtar ikke gebyr etter byggestrid

Jus. Da det viste seg at utbyggingsprosjektet ble for svært, valgte politikerne i Moss å ilegge tiltakshaveren og to arkitektfirmaer overtredelsesgebyr. Firmaene vil motsette seg gebyrene.
5.8 2016 15:07

Spør San­ner om «skan­dale­møte»

Jus. Helge André Njåstad (Frp), leder i Stortingets kommunalkomité, ber kommunalministeren vurdere det han kaller et «skandalemøte» om sammenslåing i Rømskog. En representant ble erklært inhabil, og det avgjorde utfallet.
23.6 2016 08:14

Sider