Jus

Påtale­avgjørelse over sommeren

Jus. To og et halvt år etter at korrupsjonssaken i Nannestad sprakk, er saken nå oversendt statsadvokaten. Eventuelle tiltaler vil være på plass over sommeren.
15.6 2017 09:37

Anbefaler innsyn i ansattes e-poster

Jus. Kontrollutvalget i Grimstad får i en ny juridisk vurdering klarsignal for å gjennomføre e-postinnsyn i den såkalte helsekjøpsaken.
12.6 2017 12:22

Varsler står fram – vil av­slutte gransking

Jus. Kommuneadvokat Miriam Schei har stått fram som varsleren i saken mot rådmann Gudrun Grindaker i Sandefjord. Hun ber om at granskingen av saken avsluttes.
6.6 2017 11:52

Avviser at epost med person­opp­lysninger var klarert

Ledelse. Verken ordfører, kontrollutvalgsleder eller styreleder i kommunerevisjonen protesterte da revisjonssjefen ville sende ut epost med personopplysninger.  
2.6 2017 14:52

– Fylkes­mannen må av­klare taus­hetsplikt

Ledelse. – Det eneste som kan rette opp tilliten til kommunerevisjonen, er at styret ber Fylkesmannen avklare hvilke opplysninger som kan offentliggjøres.
31.5 2017 16:53

Advokat: Greit å røpe varsler

Jus. Sandefjord-rådmann Gudrun Grindaker brøt ikke loven da hun opplyste ledergruppen om identiteten til vedkommende som har varslet mot henne, mener advokat Jan Fougner.
30.5 2017 11:49

Mener revisjons­sjef brøt taushetsplikten

Jus. To jusseksperter mener revisjonssjefen i Valdres brøt taushetsplikten da han spredte private opplysninger til mediene.
30.5 2017 09:38

Møte om stevning endte i kaos

Jus. Det oppsto kaos da Søgne-ordfører Astrid Hilde (Ap) onsdag ba kommunestyret delegere til en annen politiker å representere kommunen når varslersak kommer for retten.
29.5 2017 08:25

Ber jurist avklare om taushetsplikten ble brutt

Ledelse. Revisjonssjef Åge Sandsengen skal selv innhente en juridisk vurdering av om dokumentene han sendte pressen, inneholder taushetsbelagte opplysninger. 
22.5 2017 12:36

Får ikke gjen­inntre som rådmann

Ledelse. Håkon Rydland fikk ikke medhold i sitt krav om å få gjeninntre som rådmann i Sør-Aurdal ut ordinær oppsigelsestid eller til oppsigelsessaken er rettslig avgjort. 
22.5 2017 09:47

Sider